İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi kaçakcılığına sıkı takip

Türkiye’deki vergi komedisi
2010 yılında (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi vs.) tahsil edilen vergilerin toplamı 210 milyar 523 milyon lira.

Beyanname veren mükelleflerin 2010 yılında ödedikleri toplam gelir vergisi 3 milyar 526 milyon lira.

• 2010 yılındaki toplam vergi gelirleri: 210.5 milyar TL
• Beyanname verenlerin ödediği gelir vergisi: 3.5 milyar TL
3.5/210.5 = Yüzde 1.68

Beyanname veren milyonlarca gelir vergisi mükellefi; gerçek usulde gelir vergisi,basit usulde gelir vergisi ve geçici vergi olarak, Türkiye’de toplanan vergilerin sadece yüzde 1.68’ini ödemişler.

Önceki iki yıla da bakalım. Beyanname veren gelir vergisi mükellefleri;
• 2009 yılında, toplam vergilerin yüzde 1.95’i
• 2008 yılında, toplam vergilerin yüzde 1.73’ü kadar vergi ödemişler. Yani yüzde 2’si bile değil!
Al birini vur ötekine… 2007, 2006, 2005… Hepsi aynı!


3 bin 750 şirkete inceleme!
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı 2011 Performans Programı’na göre Maliye bu yıl bilgisayar programı ile tespit edilen 3 bin 750 şirketi sahte belge düzenleme riski taşıdığı için gözetim altına alıyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Performans Programı’nı açıkladı. Gelir İdaresi’ne bağlı Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri birimleri 2010’da toplam 49 mükellefi inceledi ve incelemeler sonucunda 22.8 milyar liralık gelirin beyan edilmediğini ortaya çıkardı. Programa göre 2011’de sahte belge risk analiz programı ile tespit edilen 3 bin 750 şirket gözetim altına alınıp incelenecek.

Geçen yıl aynı yöntemle 3 bin firma incelendi. Programda verilen bilgilere göre KDV iadelerinin tüm aşamalarında riskli görülen mükelleflerin tespitine yönelik olarak geliştirilen KDV İadeleri Risk Analizi Projesi ile KDV iadesi talebinde bulunan mükellefler yakından izlenerek riskli mükellefler tespit edildi. Bu kapsamda oluşturulan sahte belge risk analiz programının en önemli özelliği, halen faal olan (cari) sahte belge düzenleyicilerini ortaya çıkarabilmesi ve bu konuda caydırıcılığı en üst düzeye getirebilmesi. Bu program kullanılarak bu yıl 3 bin 750 mükellefin sahte belge düzenleme yönünden risk analizine tabi tutulması planlanıyor.

Elektronik ortamda takip
Gelir İdaresi’nin kullandığı sahte belge risk analiz programı; aylık dönemler itibarıyla faal mükelleflerin, vergisel anlamda taşıdıkları riski matematiksel olarak ortaya koyan ve detaylı risk analizlerine imkân sağlayan bir bilgisayar yazılımı. Program, risk kriterleri adı verilen kuralları ihlal eden mükellefleri, belirli bir formülasyon ile puanlıyor ve alınan puanları toplayarak her mükellefin toplam risk puanını hesaplıyor.