İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi iadelerinde Grup Müdürlüklerinin yetki limitleri artırıldı

KDV ve diğer vergi iadelerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için Uygulama Grup Müdürlerinin yetkileri, 500.000 TL.'den 1.000.000 TL.'ye yükseltilmiştir. Buna göre; yeni bir belirleme yapılıncaya kadar;

-Tutarı 100.000 TL'yi aşmayan vergi iadeleri ilgili Vergi Dairesi Müdürü,

-Tutarı 100.000 TL. – 1.000.000 TL. arasında olan vergi iadeleri, ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu Uygulama Grup Müdürü,

-Tutarı 1.000.000 TL’yi aşan KDV, ÖTV, BSMV ve Özel İşlem Vergisi iadeleri Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürü,

-Tutarı 1.000.000 TL’yi aşan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi iadeleri Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Grup Müdürü,

-Tutarı 1.000.000 TL’yi aşan diğer vergi iadeleri, Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürü

tarafından imzalanacaktır.

Mükelleflerimize saygıyla duyurulur.

 
Dr. Mehmet KOÇ
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı