İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Somali’ye Yapılan Yardımların İndirimi

Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, şirketlerin kurum kazancından; gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebiliyor.
9 Ağustos 2011 Tarihli ve 28020 Sayılı Resmi Gazete'de başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin 2011/2047 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 10/1-e maddesinde, Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamının, kurum kazancından indirileceği hükmü yer alıyor.

Benzer düzenleme gelir vergisi mükellefleri açısından da Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 89. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alıyor. Gelir vergisi mükellefleri de gelir vergisi matrahının tespitinde, Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamını, gelir vergisi beyannamesinde bildirecekleri gelirlerden indirebiliyorlar.

Bu doğrultuda Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir.

KVK'nın 10/1-f maddesi ile GVK'nın 89. maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine göre, Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların da tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor. Bu bağlamda, başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla da nakdi bağış ve yardım yapılması ve yapılan yardım ve bağışın tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün olabilecek.

Başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere yapılan yardım ve bağışların matrahtan indirimi, yardım ve bağışın makbuz karşılığı yapılması koşuluna bağlı. Bu nedenle, yapılan bağış karşılığında, bağış yapılan kurum veya Türkiye Kızılay Derneği'nden makbuz alınması gerekiyor.

Kaynak: Akşam Gazetesi – Metin Taş-Sezgin Özcan