İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İndirilemeyecek KDV lere ilişkin sirküler

Gelir İdaresi Başkanlığı 23/6 /2010 Tarih  KDV-57 / 2010 -5 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan indirilemeyecek katma değer vergisi uygulamasına yönelik önemli açıklamalar yer almaktadır.
         
Söz konusu sirkülerde;

KDV mükelleflerinin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den, ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen veya kendilerine yapılan teslim ve hizmetler üzerinden hesaplanan KDV 'nin indirilebildiği,

Ancak, Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki durumlara ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılamadığını ve indirim konusu yapılmayan bu vergilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle yüklenilen KDV’nin ise, gider veya maliyet unsuru olarak değil, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmakta olduğu,

Zayi olan mallarda olduğu gibi indirilemeyecek KDV koşulları sonradan oluşmuş ve yüklenilen KDV nin daha önce indirim konusu yapılmış olması durumunda, bu tutarların indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmesi suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerektiği

açıklanmaktadır.

Sirkülere ulaşmak için TIKLAYINIZ.