İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Haziran 2010 ayı vergi takvimi

Haziran 2010 ayı vergi takvimi, Meslek Mensupları Müşterilere Ait İmzalanan 2009 Yılına İlişkin
Vergi Levhaları Listesinin,Meslek Mensuplarının Kendi Vergi Dairelerine Bildiricek.

 

İLK GÜN – SON GÜN

AÇIKLAMA
01.06.201010.06.2010 • 16-31 Mayıs-2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin  
   Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.06.201015.06.2010 • Mayıs/2010 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödenmesi
01.06.201015.06.2010 • Mayıs/2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.06.201015.06.2010 • Mayıs/2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
  Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.06.201015.06.2010 • Mayıs/2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
  Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.06.201015.06.2010 • Mayıs/2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
  Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.06.201021.06.2010 • Mayıs/2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol
  Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal  
  Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
01.06.2010 23.06.2010 • Mayıs / 2010 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası
  Bildirgesinin Verilmesi
01.06.2010 23.06.2010 • Mayıs /2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
  Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
  Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.06.201023.06.2010 • Mayıs / 2010 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve
  Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.06.201024.06.2010 • Mayıs / 2010 Dönemine Ait KDV Beyanı
16.06.201025.06.2010 • 1-15 Haziran /2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
  Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
01.06.201025.06.2010 • Müşterilere Ait İmzalanan 2009 Yılına İlişkin Vergi Levhaları Listesinin,
  Meslek Mensuplarının Kendi Vergi Dairelerine Bildirimi
01.06.2010 28.06.2010 • Mayıs / 2010 Dönemine Ait KDV Ödemesi
01.06.201028.06.2010 • Mayıs /2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
  Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
  Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi
01.06.201028.06.2010 • Mayıs /2010 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve
  Damga Vergisinin Ödenmesi
01.06.201030.06.2010 • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mayıs/2010), SGK 4/b (Bağ-Kur)
  (Mayıs/2010) Primlerinin Ödenmesi
01.06.201030.06.2010 • Mayıs /2010 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.06.201030.06.2010 • Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2.Taksit
  Ödemesi  
01.06.2010 30.06.2010 • Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 1.Taksit Ödemesi

• BEYAN VEYA ÖDEMELERDE SON GÜNÜ TATİLE RASTLAYAN GÜNLER İÇİN SON GÜN,
   İLK ÇALIŞMA GÜNÜNE GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.