İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hayali paraya ve ortaklardan hayali alacaklara af

Torba Yasa ile getirilen aflardan biri de; şirketlerin kasasında gözüken “gerçek dışı nakit para” ve “ortaklarca borç olarak çekilmiş gözüken”, hayali yani gerçek dışı paralarla ilgili…

BELGESİZ ÖDEMELER
Bazı şirketlerin, çeşitli nedenlerle belgesiz ödemeleri olabiliyor.
Örneğin; bir takım işleri sonuçlandırabilmek için belgesiz ödeme yapılabiliyor. Bazı mal ve hizmetlerin karşılığında fatura alınamıyor, işçi ücretleri düşük gösterilip, aradaki fark açıktan ödenebiliyor vs.

Bu ve benzeri durumlarda, şirketler iki yoldan birini izliyor.
1. Yapılan ödemeler belgesiz olduğu için kasa hesabı sürekli şişiyor. Kasada gerçekte 10 bin lira olduğu halde, muhasebe hesaplarında 500 bin TL ya da 2 milyon TL gözükebiliyor.
2. İşletmelerin, bankadan kredi kullanıp faiz ödemediği durumlarda, kasada yüksek tutarda para gözükmesi, ciddi anlamda sorun olacağı için belgesiz harcama yapıldıkça, şirket ortağına faizsiz borç para verilmiş gibi gösteriliyor ve “131. ya da 231. Ortaklardan Alacaklar” hesabına kayıt yapılıyor.

DÖRT POST VERGİSİ
Daha önce de yazdık. Bu gibi durumlar tespit edildiğinde, “bir koyundan 4 post” benzeri, vergi üstüne vergi, ceza üstüne ceza alınıyor.

Örneğin;
1. Örtülü kazanç hükümlerine göre, kurumlar vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi,
2. Olay kâr dağıtımı kabul edildiği için yüzde 15 stopaj, vergi ziyaı ve gecikme faizi,
3. Gerçek kişi ortaklarda kâr payı ya da temettü nedeniyle, gelir vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi,
4. KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi,
özetle, “bir koyundan 4 post vergisi” alınıyor.

YÜZDE 3 ÖDEYENE AF

Bu durumdaki şirketler hakkında, şu ana kadar işlem yapılmaması onlar için büyük şans.
Torba Yasa ile 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle defter kayıtlarında ve bilançolarda gözüken ama gerçekte, kasada olmayan “nakit para” ve yine gerçekte olmayan “ortaklardan alacaklar”, yüzde 3 vergi ödenmek suretiyle sıfırlanacak yani affedilmiş olacak.
Bu durumda olanların, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar, vergi dairesine beyanda bulunup aynı süre içinde vergiyi ödemeleri gerekiyor.

Konu ile ilgili muhasebe kayıtları, örnekler, beyanname verilmesi vs. 12 Mart günü Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:1’de ayrıntılı olarak açıklandı.

1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 358. ve 644/1-b maddeleri de limited ve anonim şirket ortaklarının, şirkete borçlanmasını yasaklıyor. Bununla, ortakların şirketi kasası gibi kullanması engelleniyor. Mevcut borçların da 1 Temmuz 2012’den itibaren 3 yıl içinde, “nakit ödeme” yoluyla kapatılması yani tasfiye edilmesi isteniyor (TTK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 sayılı Kanun Md.24).

Fiilen kasada bulunmayan para ve ortaklardan gerçekte olmayan alacaklara, yüzde 3 vergi ödeme karşılığı getirilen bu af, şirketler ve ortakları için büyük bir fırsat.

Bir an önce beyanda bulunup, yüzde 3 vergiyi de ödeyip derin bir “ohh…” çeksinler…

Şükrü Kızılot
Hürriyet

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot