İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Emlak vergisinde ‘uzlaşılabilir’

Hükümet önümüzdeki yıl yapılacak seçim öncesi, vatandaşın vergi ve prim borçlarında “uzlaşmaya”  hazırlanırken, buna emlak vergisinin de dahil edilmesi büyük bir ihtimal gibi görünüyor.

Biliyorsunuz  “emlak vergisi” bir çeşit servet vergisi olup, sahip olunan ev, arsa, yazlık, büro vb. gayrimenkuller için kişilerin ödediği vergiyi tanımlıyor. Mevcut durumda emlak vergisi iki taksit olarak ödeniyor. İlki, yılın mart, nisan ve mayıs aylarında, ikincisi ise kasım ayında ödeniyor.

Emlak vergisi gayrimenkullerin vergi değeri üzerinden hesaplanıyor. Bu değeri de takdir komisyonları tespit ediyor. Genelde 4 yılda bir emlağın bulunduğu bölgenin gelişmesi dikkate alınarak, kazanılan değere göre, gayrimenkulün emlak değeri yeniden belirleniyor. Ayrıca ara yıllarda gayrimenkulün emlak değeri her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında da artırılıyor. Hatırlayınız geçen sene belediyeler gelirlerini artırmak için emlak vergisi oranlarını bir çok yerde fahiş oranda artırdılar.

Değerli okurlarım, işte bu fahiş artışlar bir çok mükellefi kimi zaman oldukça zorluyor. Ve bana gelen soruların bir kısmı, emlak vergisinde uzlaşma olup olmayacağı ile ilgili olup, kafaların karışık olduğu görülüyor.

Bildirimde bulunmayan, geç veren, ödemeyi aksatanlar belediyenin indirim ya da uzlaşma taleplerini ise geri çevirdiklerini iletiyorlar. Önce net bir cümle iletmekte yarar var: Eğer bir ülkede hukuk işliyorsa, belediyelerin değil, yasa ve yönetmeliklerin dediğine göre hareket edilir.

Öyleyse herkese yasaları bir kez daha anımsatmakta yarar var. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca, alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na ilişkin hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre “uzlaşma” müessesesi belediyeler tarafından alınan emlak vergisini de kapsamaktadır.

Emlak Vergisi Kanunu açıktır. Buradaki “vergi dairesi” deyiminin “belediyeler”i ifade ettiği tartışılmazdır.

Belediyelerce alınan vergilerde “uzlaşma” müessesesinin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik ve İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği yürürlüktedir. Sözü edilen yönetmelik ve genel tebliğ uyarınca “Uzlaşma” müessesesinden faydalanabilmek için, adınıza belediye tarafından vergi tarh edilmiş, ceza kesilmiş olması ve buna ilişkin vergi ve ceza ihbarnamesinin düzenlenmiş ve tarafınıza tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Uzlaşma talebi, vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden sonra 30 gün içinde bağlı olunan belediyeye yapılır. Uzlaşma talebini vergi ve ceza ihbarnamesinde yazılı vergi ve cezanın tamamı için yapılabilmekte, kısmî uzlaşma talebinde ise bulunulamamaktadır. Ve uzlaşmaya varılırsa komisyonlarının düzenleyecekleri tutanaklar kesin olup, bunlara karşı dava açılamaz. Uzlaşma olmazsa, vergi ve ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Sonuç itibariyle; yasalar hepimiz içindir!

Yahya ARIKAN
YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM