İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

E-Beyanname cezaları düşürüldü

6009 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde onda bir oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise beşte bir oranında uygulanacak.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası beşte bir oranında uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle elektronik ortamda beyannamelerin geç verilmesi halinde kesilecek cezanın ciddi manada indirildiğini görüyoruz. Geç verilen bir beyanname için ödenmesi gereken ceza otuz gün içinde verme halinde bin liradan 100 liraya düşüyor. Hatta beyanname sonraki otuz gün içinde verilecek olursa bile ödenecek ceza tam olarak değil, beşte bir oranında yani 200 lira olarak kesilecek. Ayrıca daha önce elektronik ortamda verilmiş bir beyannameyle ilgili kendiliğinden veya pişmanlıkla verilecek düzeltme beyannameleri için de herhangi bir özel usulsüzlük cezası uygulanmıyor.

Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler İçin Ceza Uygulaması;

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır.

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
 

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak  İlk 30 Gün İçinde Verilmesi   İkinci 30 Gün İçinde verilmesi   Sonrası  Verilmesi 
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100,00 TL 200,00 TL 1.000,00 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 50,00 TL 100,00 TL 500,00 TL
Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  25,00 TL 50,00 TL 250,00 TL

özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen Bildirim veya Formlar İçin Ceza Uygulaması;

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen ve kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim veya formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
 

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak  İlk 30 Gün İçinde Verilmesi   İkinci 30 Gün İçinde verilmesi   Sonrası  Verilmesi 
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında Ceza yok 200,00 TL 1.000,00 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında Ceza yok 100,00 TL 500,00 TL
Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  Ceza yok 50,00 TL 250,00 TL


Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.