İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6111 Sayılı Torba Yasa Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kapsamında Yapılacak Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri

EK:2/A Madde 2   (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:2/B Madde 2   İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:2/C Madde 2   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:2/D Madde 18   (6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin)
EK:2/E Madde 18   (6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Mahsuben Ödeme Talebinden Vazgeçenler İçin)
EK:3     Yıllar İtibariyle TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları
EK:4/A Madde 3   (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/B Madde 3   İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/C Madde 3   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/D-1 Madde 3/4   (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/D-2 Madde 3/4   İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:4/D-3 Madde 3/4   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin (Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:5 Madde 4   (Vergi/Ceza İhbarnamesinde Yer Alan Vergi ve Cezalar İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:6/A Madde 5-1-a-1   (Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannamelerin Pişmanlıkla Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:6/B Madde 5-1-a-2   (Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannameler İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:7 Madde 6/1-2   (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)
EK:8 Madde 6/1-3   (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi)
EK:9 Madde 6/5-6   (Vergi Artırımı veya Matrah Beyanı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:10 Madde 7/1   (Yılı İçinde Tüm Dönemlere Ait Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:11 Madde 7/2-a,3   (Yılı İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:12 Madde 7/2-b,3   (Yılı İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya Sadece (1) ya da (2) Dönem Beyanname Verenler ile Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:13 Madde 7/2-c   (İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:14 Madde8/1-2   (Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:15 Madde 8/3-a,4-a   (Serbest Meslek Ödemeleri ve Serbest Meslek Kazancı Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:16 Madde 8/3-a,4-b   (Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:17 Madde 8/3-b,4-c   Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan hak ediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi)
EK:18 Madde 8/3-b,4-c   Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi) 
EK:19 Madde 8/3-b,4-c   Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi) 
EK:20/A Madde 10   Katma Değer Vergisi Beyannamesi (6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)
EK:20/B Madde 10   (Envanter Listesine İlişkin Dilekçe)
EK:21 Madde 10/5   6111 Sayılı Kanun Uyarınca Verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
EK:22 Madde 11/2   Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (net) Alacaklar İçin Başvuru Dilekçesi
EK:
LİSTE-I
Madde 2   Yapılandırmaya Konu Olan Araç Sayısının 3’ten Fazla Olması, Yapılandırmaya Konu Olan Borçların 5’ten Fazla Olması ve Dava Sayısının 5’ten Fazla Olması Halinde Kullanılacak Liste