İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2014 Yılı Vergi Takvimi

vergi_takvimi

OCAK

23 Ocak 2014
• Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK  98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ocak 2014
• Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

27 Ocak 2014
• Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti  Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ocak 2014
• 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• 2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
• Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

ŞUBAT

14 Şubat 2014
• 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Şubat 2014
• 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

24 Şubat 2014
• Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 

25 Şubat 2014
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

26 Şubat 2014
• Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

28 Şubat 2014
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
• Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MART

24 Mart 2014
• Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Mart 2014
• 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

26 Mart 2014
• Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Mart 2014
• 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• 2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefl eri İçin Kesin Mizan Bildirimi
• Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

NİSAN

1 Nisan 2014
• 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)
• 2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

24 Nisan 2014
• Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2014
• 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

28 Nisan 2014
• Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin  Ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2014
• 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
• 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
• Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MAYIS

02 Mayıs 2014
• 2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükellef erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

14 Mayıs 2014
• 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

20 Mayıs 2014
• 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

23 Mayıs 2014
• Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2014
• Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

HAZİRAN

2 Haziran 2014
• 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
• Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
• 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü

23 Haziran 2014
• Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2014
• Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

26 Haziran 2014
• Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2014
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

TEMMUZ

(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir)
(Mali Tatil 1 – 20 Temmuz)

31 Temmuz 2014
• 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
• Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

AĞUSTOS

14 Ağustos 2014
• 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

18 Ağustos 2014
• 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

25 Ağustos 2014
• Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Ağustos 2014
• Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

EYLÜL

1 Eylül 2014
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2014
• Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2014
• Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

26 Eylül 2014
• Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2014
• Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

EKİM

23 Ekim 2014
• Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2014
• Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

27 Ekim 2014
• Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3.Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ekim 2014
• Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

KASIM

14 Kasım 2014
• 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Kasım 2014
• 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

24 Kasım 2014
• Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti  Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Kasım 2014
• Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

ARALIK

1 Aralık 2014
• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
• Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

23 Aralık 2014
• Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2014
• Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Aralık 2014
• Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 

31 Aralık 2014
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
• 2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
• Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino freebet veren siteler Favorisen Güncel avrupa bahis siteleri kolay bahis siteleri kolay para yatırılan bahis siteleri bahis siteleri para yatırma bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri yeni adresi 2022 canlı iddaa siteleri no deposit bonus bitcoin bahis siteleri Best Online Casinos 2022 No Deposit Casino Bonus ecopayz casino casinos without verification free casino bonuses Spassino best 10 casinos online casino bonus ohne einzahlung Online Casinos und Spielotheken Online Casinos online spielothek Online Sportwetten Novoline Spielotheken Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Beste Online Casinos Book Of Ra Fixed Book Of Ra Xpand Book Of Ra Two Symbols Book of Ra 6 Mejores Casinos Online España 2022 Mejores Casas de Apuestas, bono sin depósito espana. Ruleta en vivo Casino Förslag, svenska online casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Betrouwbare online casino - Dutch Casino Şişli Escort Casino Forum tombalaoyna aviatorbahis aviatorbahisoyunu aviatoroyunu sweetbonanzademo sweetbonanzaoyunu tombalabingo tombalakartlari rulet forum sitesi pandas fortune madame destiny Pirate Gold buffaloking marsbahis vdcasino giriş honey honey honey Dog House Gates Of Olympus Wolf Gold pragmatic cashbonanza bigger bass bonanza fruit party casinoslot pragmatic play kavbet kavbet wild wild riches betbonusking.com cratosslot big bass bonanza Sweet Bonanza Aviator sweet bonanza meritking simsek rulet aviator okey oyna meritking bahisnow tv betturkey turkbet metroslot pusulabet dellabet betgaranti maksibet albibet jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin enobahis betovis casinolevant nisanbet netxcasino betizm julibet julibet slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort