İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

1985 yılı öncesi araçların borcu siliniyor.

Süresi 30 Haziran 2010’da sona eren, taşıtın hurdaya ayrılarak vergi borçlarının silinmesi uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama süresi uzatıldı.

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde Değişiklik Yapılmasna Dair Kanun’un geçici 5’inci maddesinde Hurda uygulamasını yönlendiren 5838 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesinde söz konusu yasa maddesi ile yapılan değişiklik sonucu, 1985 ve daha eski model motorlu taşıtların 31 Aralık 2011’e kadar trafik kayıt ve tescillerinin silinerek hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz teslim edenlerin, 31 Aralık 2011’e kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile 28 Şubat 2009’a kadar tescil plakasına kesilen trafik para cezaları silinecek.

30 Haziran 2010’a kadar yapılan uygulamadan,  yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esaslarına göre defter tutmayı gerektiren başka ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunanlar yararlanamadı. Ancak, yeni düzenlemede bu ayrımcılığa son verildi.

1985 model taşıtını belirlenen şekilde 31 Aralık 2011’e kadar hurdaya çıkaran tüm gerçek ve tüzel kişiler, uygulamadan yararlanacak. Dolayısıyla siz de 1985 ve daha eski model taşıtlarınızı hurdaya çıkararak vergi, ceza, gecikme zammı ve gecikme faizlerini sildirebilirsiniz.

Ekrem Sarısu | Posta Gazetesi