Yeni TTK Tüzük Taslakları Yayınlandı – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni TTK Tüzük Taslakları Yayınlandı

Yeni Ticaret Kanunu İkincil Mevzuatına İlişkin Hazırlanan Tüzük Taslakları Görüşe Açıldı.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan İkincil Mevzuat kapsamındaki;“Ticaret Sicili Tüzüğü Taslağı”, “Ticaret Şirketlerin Denetlenmesine Dair Tüzük Taslağı”, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı”üç adet Tüzük Taslakları,  genel ve madde gerekçeleri ile birlikte Bakanlığımız internet sitesi www.gumruk.gov.tr adresinde kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.

İlgili tüzük taslaklarına ilişkin metinlere ulaşmak için tıklayınız.