İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bağımsız denetim ve Finansal Raporlama Tebliğleri

TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri I, No: 1) Yayımlandı.

1 Kasım 2010 Tarihli ve 27746 Sayılı Resmi Gazete'de TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri I, No: 1) yayımlandı.

Bu Tebliğin amacı; denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak üzere Birlik meslek mensuplarının oluşturdukları bağımsız denetim şirketleri ile bağımsız denetçilerin onaylanmasını, tescilini, takibini, kamuya duyurulmasını sağlamak, bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin kalite güvence sistemlerinin kurulması ve bağımsız denetim lisansına, meslekte uzmanlaşmaya, iç denetim ve kurumsal yönetime ilişkin uygulamaları yürütmek üzere Birlik bünyesinde oluşturulan TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezinin kuruluş ve çalışma esasları, görev ve yetkileri ile bağımsız denetim şirketleri kütüğüne ilişkin esasları belirlemektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri I, No: 1)

KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

1 Kasım 2010 tarihli ve 27746 sayılı Resmi Gazete'de  208 Sıra No.lu KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 
Bu Tebliğ ile, Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı” yürürlüğe girmiştir.
 
Tebliğin uygulamasına ilişkin hususlar TMSK tarafından yayımlanacak uygulama tebliğleri ile duyurulacaktır.

Söz konusu Tebliğe ve ekine aşağıda yer alan bağlantı yolluyla ulaşabilirsiniz.

208 Sıra No.lu KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ