6111 Sayılı Torba Yasa Genel Tebliği – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6111 Sayılı Torba Yasa Genel Tebliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 12.03.2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

1 Seri No.lu Genel Tebliğ’de, Kanun’un, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacaklara ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair açıklamalar ve örnek uygulamalar yer almaktadır.

Söz konusu tebliğ ile 6111 Sayılı Kanun’un;

– Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacaklar,
– Matrah ve vergi artırımı,
– Stok affı,

ile ilgili hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ


6111 SAYILI KANUN (TORBA YASA) MEVZUAT VE HEAPLAMALAR