İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi

Bakanlığımızın “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ”, 16 Nisan 2010 Tarihli ve 27554 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması” ve “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” eylemleri kapsamında oluşturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil, terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasına ve sicil işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin uygulama esasları belirlenmiştir.

Böylece, “Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planında” yer alan ve diğer birçok eylemin de hayata geçirilmesinde de anahtar bir rolü olan, “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması” ve “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” Projelerinin pilot uygulamasına başlanmış olunmaktadır. İlk uygulamalar bu gün itibariyle Mersin Ticaret Sicil Memurluğu çalışma alanında başlatılmış olup, diğer ticaret sicili memurlukları da kademeli olarak sisteme dâhil edilecektir.

Tebliğe göre Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemine (MTK) kayıtlı bütün tüzel kişilikler, ticaret sicili işlemlerinde MTK numarasını kullanacak. Gerçek kişi tacirler ise TC Kimlik numaralı ile de işlem yapabilecekleri gibi, sistemden aldıkları MTK numarasını da kullanabileceklerdir.

Sistem üzerinde, tüm şirketlerin ana sözleşmeleri hazırlanabilecek, unvan sorgulaması ve rezervasyonu yapılabilecek. Müracaat başvurusuna ilişkin bilgiler 15 gün süre ile sistemde saklanacak, 15 gün içerisinde sistemden alınacak numara ile ana sözleşmenin noter onayının gerçekleştirilmemesi halinde sistemdeki başvuru kaydı silinecektir. Sistem ticaret sicili işlemlerinin online olarak yapılabilmesine imkan verecek olup, online işlemler güvenli elektronik imza yerine geçen nitelikli elektronik sertifika ile yapılacaktır.
Uygulama çerçevesinde bütün ticaret sicili memurluklarından, belli bilgileri içeren ticaret sicili kayıtları alınarak merkezi bir veri tabanı oluşturulmuş ve bu veri tabanındaki her bir firmaya bir MTK numarası verilmiştir. Mersin ticaret sicil memurluğunda kayıtlı tüm gerçek ve tüzel kişilerin, sistem üzerinden kendilerine ait olan kayıtları kontrol etmesi, varsa eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi amacıyla ticaret sicili memurluğuna başvurması gerekmektedir.

Artık 5 dakikada evinizden şirket kurabilirsiniz
MTK Bilgi Sistemi üzerinden, standart bir şirket ana sözleşmesinin hazırlanması 5-6 dakikada tamamlanacak. Hazırlanan ana sözleşme, tescil edilmek üzere ilgili notere ve ticaret sicili memurluğuna sistem üzerinden gönderilecek. Ticaret sicili memuru gerekli evrak kontrolünü yaptıktan sonra, birkaç dakika içinde şirket kuruluşunun tescili yapılacaktır.''

Tebliğ metni için:
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/04/20100416-3.htm