İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tarım Bağ-Kur’lular borçlarını sildirebilir

Düşük Tarımsal Gelirleri Bulunan Çiftçilerin Muafiyet Süresi Uzatıldı

Bilindiği gibi aylık/yıllık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutara göre hesaplanan aylık ortalama gelirleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarından alacakları belgeyle kanıtlayan tarımsal faaliyetteki 4/b sigortalıları (Tarım Bağ-Kur sigortalıları) sigortalılıktan muaf tutuluyorlar. Ziraat odalarından veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alınan kayıtlardan Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak resen tescili yapılanların, yine bu idarelerden alacakları sigortalılık muafiyet belgesini 12.08.2010'a kadar SGK'ya ibraz etmeleri halinde muafiyetin başlangıç tarihi itibariyle sigortalılıkları geriye dönük en fazla bir yıl süre için sigortalılıkları sona erdiriliyordu. 12.08.2010'da sona eren bu düzeltme süresi 28.10.2010 tarihli RG'de yayımlanan değişiklikle 31.03.2011'e kadar uzatılmış bulunuyor. Sırf Ziraat Odası'na kayıtları var diye Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak kaydı yapılanlar aylık gelirlerinin 2009 yılı ikinci yarısı için 369,60 TL’den, 2010 yılı ilk yarısı için 413,10 TL’den, ikinci yarısı için 430,95 TL'den az olduğunu 31.03.2011'e kadar belgelemeleri ve ibraz etmeleri durumunda geriye dönük en fazla bir yıllık bir süreyi de kapsar biçimde sigortalılıktan muaf tutulabilecekler.

Şevket Tezel | Sözcü Gazetesi

Tarım Bağ-Kur'lular 31.03.2011'a kadar borçlarını sildirebilir
Ekim 2008’den sonra Ziraat Odaları veya Ziraat Odaları olmayan yerlerde il/ilçe Tarım Müdürlüklerinde kayıtlı olan vatandaşlar bu kayıtlar esas alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nca tescil edilmekteler.

Prim ödemede avantaj
Yasa gereği tarım Bağ-Kur’lulara Ekim 2008’den sonra yıl sonuna kadar 15 gün için prim tahakkuku yapılmakta fakat 30 gün sigortalılık süresi verilmektedir.
2008 yılında 15 gün olan prim ödeme süresi 2009 yılı için 16 gün, 2010 yılı için 17 gün olarak uygulanacak ve her yıl bir gün artırılarak 30 güne kadar çıkacaktır.

Muaf olanlar
Yasa gereği, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler tarım Bağ-Kur’lu olmayacaklardır.

Yani bugün için gelirlerinden giderleri düşüldükten sonra aylık kazançları 760 liradan aşağı olanlar ve bunu Ziraat Odası yada il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden alacakları belgelerle kanıtlayanlar Bağ-Kur’lu olmayacaklardır.

Belgelemek için son tarih 31.03.2011
12 Mayıs 2010 günlü 27.579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle 3 aylık süre içinde geriye doğru olarak gelirinin düşüklüğünü belgeleyenler, gelirinin asgari ücretin altında olduğunu belgeleyenlerin tescilleri itibarıyla sigortalılıklarına son verileceği belirtilmişti.

Bu defa 28 Ekim 2010 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile çiftçilerin geriye doğru belge ibraz etme süreleri 31.03.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kimler yararlanabilir?

Ekim 2008 tarihinden sonra ziraat odası yada il/ilçe tarım müdürlüklerinden gelen kayıtlara göre otomatik olarak Bağ-Kur tescili yapılıp borç çıkartılan tarım Bağ-Kur’lular gelirlerinin düşük olduğunu odalardan yada tarım müdürlüklerinden alacakları belgelerle ispatlamaları halinde başlangıç tarihi itibarıyla sigortalılıkları sonlandırılacaktır.

Bununla birlikte SSK şartlarıyla daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecekken tarım Bağ-Kur’a tabi olduğu için erken emekli olamayanlar da bu şekilde Bağ-Kur kapsamından çıkıp SSK’ya devam edebilirler.

Ahmet Şerif | Yeniçağ Gazetesi