İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Taksi ve Minibüs şoförleri için ‘torba’dan şok çıktı!

Plaka sahipleri şoförleri sigortalı yapmıyor, Torba Kanun’a konulan bir maddeyle plaka sahiplerine “Şoförü ayda 10 veya daha az gün SSK’lı bildirin, kalan 20 günün primlerini şoförler cebinden ödesin” deniliyor.


"Ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4'üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır. Sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da bunların bağlı oldukları meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar, birinci fıkrada belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sona erer. Bu madde kapsamındaki sigortalı hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır.

Ali Tezel | Hürriyet 03.12.2010