İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SGK’da gecikme cezası %2 olarak değişti

 

28 Nisan 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27565

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/260

             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/3/2010 tarihli ve 2350222 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

1/3/2010 TARİHLİ VE 2010/260 SAYILI  KARARNAMENİN EKİ  KARAR 

             MADDE 1 – (1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı % 2 olarak yeniden belirlenmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.