İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Genç işçi ve kadın istihdamında son 15 gün!

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların istihdamına ilişkin teşvik uygulamasına ilk defa 1 Temmuz 2008 tarihinde başlandı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na, 5763 sayılı Kanunla eklenen geçici 7. maddede, 1 Temmuz 2009 tarihine kadar işe alınacak 18-29 yaş arası erkekler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin, 5 yıl süreyle kademeli olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması öngörüldü

İşsizliğin azaltılması amacıyla getirilen istihdam teşvikine ilişkin bir yıllık işe alma süresi, ortaya çıkan küresel ekonomik krizin yansımaları hissedilmeye başlayınca, iki yıla çıkarılmıştı. İşte bu süre, 1 Temmuz 2010 tarihinde sona eriyor.

SAĞLANAN PRİM TEŞVİKİ
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun  geçici 7. maddesine göre, 1 Temmuz 2010 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalıştırılan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

– Birinci yıl için yüzde 100’ü
– İkinci yıl için yüzde 80’i
– Üçüncü yıl için yüzde 60’ı
– Dördüncü yıl için yüzde 40’ı
– Beşinci yıl için yüzde 20’si,

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
İşverenler, 1 Temmuz 2010 tarihine kadar işe alacakları söz konusu sigortalılar için beş yıl süreyle, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin, yukarıda belirtilen oranlara tekabül eden kısmını ödemeyecekler.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Prim teşvikinden yararlanmak için söz konusu işçilerin 1 Temmuz 2010 tarihine kadar işe alınmalarının yanı sıra başka koşullar da aranıyor.   

– İşe alınacakların, 1.7.2008 tarihinden önceki bir yıllık (1.7.2007-1.7.2008 tarihleri arasındaki) dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alınan işçiler olması veya işverenin ilk defa işçi çalıştırmaya başlaması,
– İşe alınacakların, 1.7.2008 tarihinden önceki altı aya (Ocak-Haziran 2008 aylarına) veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,
– Çalıştırılan sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi,
– Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarların ödenmiş olması, gerekiyor.
Mevcut işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi, nevi değiştirmesi, kapatılarak değişik bir adla yeniden açılması, sigortalıların devredilmesi, istihdamın kaydırılması gibi ek istihdam artışı yaratmayan hallerde ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar için istihdam teşvikinden yararlanılamıyor.

METİN TAŞ -SEZGİN ÖZCAN-AKŞAM

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR:
İşveren Teşviki ile 142.16 TL Prim İndirimi
Kadın sigortalı sgk teşviki için son gün 30 Haziran