İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Doğum borçlanmasında kötü haber

Yargıtay'dan emeklilik için doğum borçlanmasına bel bağlamış kadınlara kötü haber… İlk sigortalılık tarihinden önceki doğumlar için borçlanma şimdilik mümkün değil

Sigortalılık başlangıcından önceki doğumlar nedeniyle borçlanmak isteyip, talebi Kurum tarafından reddedilen sigortalı kadının açtığı davada Yargıtay 'ilk kez SSK kapsamında 1993'te sigortalı olan kadının, 1980 ve 1983 yıllarında gerçekleştirdiği doğumlar sebebiyle doğum borçlanması yapamayacağına' karar verdi (Yrg. 10. HD. 05.04.2010 tarih ve E:2009/17858, K:2010/4907 sayılı Kararının tam metni ) Böylece yargıda hak arama kapısı da şimdilik kapanmış oldu.

Buna göre, sigortalılık başlangıcından önce doğum yapan kadınlar, ilk defa sigortalı oldukları tarihten önceki doğumlar nedeniyle borçlanma yapamayacaklar. Dolayısıyla da doğum borçlanmasıyla erken emeklilik söz konusu olmayacak.

Doğum borçlanmasında gelinen son noktayı şöyle:

* 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce meydana gelen doğumlar için de borçlanma yapılabiliyor.
* Doğum sırasında aktif sigortalı olmak gerekmiyor, geçmişte 4/a (SSK) kapsamında sigortalılık tescilinin yapılmış olması yeterli.
* Borçlanma talep tarihinde sigortalı olmak gerekmiyor.
* Sigortalılık başlangıcından önceki doğumlar sebebiyle borçlanma yok.
 

Metin Taş-Sezgin Özcan
Akşam