İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kapsamında Yapılacak Vergi Dairesi Başvuru Dilekçeleri
6111 Ek Listesi

Ek:1-a   5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi ile eksik işçilik, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçları için başvuru formu
Ek:1-b   5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru formu
Ek:1-c   5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu
Ek:1-d   5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan İPC borçları için başvuru formu
Ek:1-e   5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına ilişkin prim ve İPC borçları için başvuru formu
Ek:1-f  

5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu

Ek:1-g   5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu
Ek:1-h   5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası SGDP borçları için başvuru formu
Ek:1-ı   İsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu
Ek:1-j   2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu
Ek:1-k   Kira alacakları için başvuru formu
Ek:1-l   Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu
Ek:1-m   5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu
Ek:1-n  

5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu

EK:2   TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste
EK:3   Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu
EK:4   Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname
EK:5   Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname
EK:6   Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname
EK:7   Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı
jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case