İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2016 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

2016 yılı için net asgari ücret agi dahil (Bekarlar için) 1.300,99 TL olarak uygulanacak mevcut gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılmazsa Ekim ayından itibaren gelir vergisi dilimin aşılmasında dolayı bu rakam 1.230 TL’ye düşecek. Net ücret hariç işveren maliyeti olan (Borcu olmayan işverenler için) 634,23 TL’nin 110 TL’si Hazine tarafından karşılanacak

01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi
BRÜT ASGARİ ÜCRET: 1.647,00 TL
İŞVERENE MALİYETİ: 1.935,23 TL
(Beş puanlık indirimden yararlanamayan işverenler için maliyet 2.017,58 TL olacaktır.)

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar): 1.300,99 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%15) : 247,05 TL
Sigorta Primi İşveren Payı (22,50) : 370,58 TL
Toplam Sigorta Primi (% 37,50) : 617,63 TL
Borcu Olmayan İşveren için %5’lik İndirim : 82,36 TL
Gelir Vergisi : 209,99 TL
Damga Vergisi : 12,50 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) : 123,53 TL
Ödenecek Gelir Vergisi: 209,99 – 123,53 = 86,46 TL
(Gelir Vergisi – AGİ)

Net Ücret Dahil İşçi İçin Yapılacak Ödemler: 1.935,23 TL
Net Ücret : 1.300,99 TL
Toplam Sigorta Primi (%37,50 – %5 = %32,50) : 535,28 TL
Muhtasar (GV + DV) : 98,96 TL

Net Ücret Hariç İşçilik Maliyeti (SGK Prim + Muhtasar) : 634,24 TL

SGK Prim Borcu Olan İşveren İçin: 634,24 + 82,36 = 716,60 TL
(Prim Borcu olanlar %5’lik indirimden yararlanamıyor)

NOT: Asgari ücretteki artıştan kaynaklanan yükün yüzde 40’ı yani 110 TL’si devlet tarafından karşılanacak.

İşyerinde 2015 itibariyle net 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’u bu destekten yararlanacaktır.

Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.

1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10’dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.)

2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.

2016 yılı için asgari ücret artışı tüm yıl için %29,33 yapılmıştır

2016 ASGARİ ÜCRET 2015  ASGARİ ÜCRET FARK ARTIŞ
BRÜT 1.647,00 BRÜT 1.273,50 373,5 29,33%
%14 SGK 230,58 %14 SGK 178,29 52,29 29,33%
%1 İŞSİZLİK 16,47 %1 İŞSİZLİK 12,74 3,74 29,33%
GELİR VERGİSİ 209,99 GELİR VERGİSİ 162,37 47,62 29,33%
DAMGA VERGİSİ 12,5 DAMGA VERGİSİ 9,67 2,83 29,33%
KESİNTİLER 469,54 KESİNTİLER 363,06 106,48 29,33%
NET 1.177,46 NET 910,44 267,02 29,33%
AGİ 123,53 AGİ 90,11 33,42 37,09%
NET 1.300,99 NET 1.000,55 300,44 30,03%
BRÜT ASG.ÜCRET 1.647,00 BRÜT ASG. ÜCRET 1.273,50 373,5 29,33%
İŞV. SGK %20,5 337,64 İŞV. SGK %20,5 261,07 76,57 29,33%
İŞV. İŞSİZLİK %2 32,94 İŞV. İŞSİZLİK %2 25,47 7,47 29,33%
SGK TEŞVİK %5 -82,35 SGK TEŞVİK %5 -63,68 -18,68 29,33%
İŞV.MALİYETİ 1.935,23 İŞV.MALİYETİ 1.496,36 438,86 29,33%