İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

01.07.2011 den itibaren uygulanacak asgari ücret

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarları

01.07.2011- 31.12.2011 döneminde;
– 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 27,90 TL, aylık tutarı ise 837,00 TL,
– 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 23,85 TL, aylık tutarı ise 715,50 TL,

olarak uygulanacaktır. Buna göre 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti aylık 1.016,96 TL olmaktadır.

Hesaplamasında yıl başında geçerli olan asgari ücret tutarının kullanıldığı asgari geçim indirimi tutarı ise 2011 yılının tamamında; bekar bir çalışan için 59,74 TL, evli (eşi çalışmayan) ve 4 çocuklu bir çalışan için ise 101,55 TL olarak uygulanacaktır.

I. Asgari ücret tutarı
Komisyon kararı uyarınca, 16 yaşını doldurmuş ve doldurmamış işçiler için 01.07.2011-31.12.2011 döneminde uygulanacak olan asgari ücret tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

                                                   Günlük tutar     Aylık tutar
16 yaşını doldurmuş işçiler        27,90 TL    837,00 TL
16 yaşını doldurmamış işçiler    23,85 TL    715,50 TL

 II. Net asgari ücretin hesaplanması (16 yaşını doldurmuş işçiler)
Aşağıdaki tabloda 01.07.2011-31.12.2011 döneminde, 16 yaşından büyük işçilere ödenecek olan asgari ücretin net tutarının hesaplanması ile ücret üzerinden yapılan yasal kesintiler gösterilmektedir.

Brüt asgari ücret                                         837,00 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)    117,18 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)          8,37 TL
Gelir vergisi matrahı                                   711,45 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)              106,72 TL
Asgari geçim indirimi (-) (*)                         59,74 TL
Kesilecek gelir vergisi                                  46,98 TL
Damga vergisi (binde 6,6)                             5,52 TL
Kesintiler toplamı                                        178,05 TL
Net asgari ücret                                           658,95 TL
 
(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir. Evli çalışanların, eşlerinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları dikkate alınarak 2011 yılında aylık olarak yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarlarını gösteren tabloyu 29 Aralık 2010 tarih ve 106 numaralı sirkülerimizde bulabilirsiniz.

III. İşverene maliyetin hesaplanması (16 yaşını doldurmuş işçiler)
Asgari ücretli bir işçinin 01.07.2011 – 31.12.2011 döneminde işverene maliyeti aylık 1.016,96TL olacaktır. Bu tutarların hesaplamasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Brüt asgari ücret                                                   837,00 TL
Sosyal güvenlik primi işveren payı (%19,5)    163,22 TL
İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)          16,74 TL
Toplam maliyet                                                  1.016,96 TL

 IV. Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 28 Aralık 2010 tarihli toplantıda belirlenen asgari ücret tutarları dikkate alınarak 01.07.2011-31.12.2011 döneminde işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenmesi gereken en az ücret tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

                                                    Günlük tutar       Aylık tutar
16 yaşını doldurmuş olanlar        8,37 TL        251,10 TL
16 yaşını doldurmamış olanlar    7,16 TL        214,80 TL
 
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.