İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6522 Sayılı Torba Yasa ile İlgili e-Kitap

6522 Sayılı Torba Yasa ile İlgili Düzenlemeler Hakkında e-Kitap, Yasal Düzenlemeler, Makale, Bülten ve Videolar.
 

Yasal Düzenlemeler

Kanun

6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Genel Tebliğler

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)/Ekler

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No:1)

İç Genelge

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2014/1)

SGK Genelgeleri

3201 Sayılı Kanun Uygulamaları (14.07.2014 Tarih ve 2014-19 Sayılı)

Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (25/09/2014 Tarih ve 2014-26 sayılı)

SGK Duyuruları

5510-4/1-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu

Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin SGK Duyurusu

Bültenler

Vergi Bültenleri

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (30.09.2014 Tarih ve 2014/60 Sayılı)

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (12.09.2014 Tarih ve 2014/58 Sayılı)

Sosyal Güvenlik Bültenleri

5510-4/1-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu (09.10.2014 Tarih ve 2014/51 Sayılı)

Torba Kanunla 3201 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında SGK Genelgesi (09.10.2014 Tarih ve 2014/50 Sayılı)

Bağ-Kur Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenebilmesine İlişkin SGK Duyurusu (02.10.2014 Tarih ve 2014/49 Sayılı)

6552 Sayılı Torba Kanuna Göre SGK’ya Olan Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı (02.10.2014 Tarih ve 2014/48 Sayılı)

6552 Sayılı Torba Kanundaki Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri (16.09.2014 Tarih ve 2014/47 Sayılı)

İş Hukuku Bülteni

6552 Sayılı Torba Kanun ile İş Hukuku Alanında Getirilen Düzenlemeler (12.09.2014 Tarih ve 2014/1 Sayılı)

Makaleler

Torba Kanun ve Kanun Koyma Sanatı (Tayfun Ercan – 03.10.2014)

Torba Yasa’da Muvazaa ve Alt İşverenlik Düzenlemeleri (Rıza Eroğlu – 03.10.2014)

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı Düzeltmesinde Son Fırsat (Recep Bıyık – 19.09.2014)

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Recep Bıyık – 17.09.2014)

Videolar

6552 Sayılı Torba Kanun Uyarınca SGK'ya Açılacak Davalar

6552 Sayılı Yasa Uyarınca Yabancıların Sosyal Güvenlik Muafiyetinde Yapılan Değişiklikler

Diğer Yayınlar

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Bilgi Notu (TBMM)

Esas Komisyon Raporu ve Gerekçesi (TBMM)

Kaynak; PWC