Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerinin Güncellenmesi – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerinin Güncellenmesi

2014 Yılı İçin E-Beyanname Gönderme Sözleşmeleri Yeniden Girilmeyecek Güncellenecektir.

Devam eden müşteriler için Aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini iptal etmeyip sadece süre sona eren sözleşme olarak işaretlenip daha sonra bu mükellef ile sözleşme yenilemek evet denerek işleme devam edilmesi durumunda tekrar eski bilgileri girmek gerekmeyecek sadece yeni bilgiler girilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ DAİRESİ” bölümünden yaptığı duyuruda;

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci Maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, VUK 405 no.lu Tebliğ gereği yapılmakta olan Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri mükelleflerimize verilecek hizmetlerin arttırılması amacıyla yeniden dizayn edilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin süresi sona eren sözleşmelerden giriş yapıp, bu mükellef ile sözleşme yapmak istiyor musunuzu işaretleyerek giriş yapmanız gerekmektedir.

Denilmektedir.

Güncellenme Ne Zamana Kadar Yapılacaktır?

Duyurudan da anlaşılacağı üzere zamanlama belirtilmemiştir. Ancak; Türmob ’un Odalara gönderdiği Yazısının sonunda defter bilgilerinin “Herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın her yıl sisteme girilmesi” şeklinde ifade edilmiştir. Defter bilgilerinin güncelleme girişlerinde 15 günlük süre söz konusu değildir.

Daha önce girilmiş eski ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLENECEKTİR. Güncelleme işlemi aşağıdaki sıralamaya göre sistemde güncellenecektir.

 • GİB İnternet sitesine girilecek,
 • İnternet Vergi Dairesi
 • Kullanıcı kodu-Parola-Şifre
 • Bilgi girişi
 • E-Beyanname yetki bilgileri
 • Süresi Sona Eren E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi
 • "Bu aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin süresi sona ermiş ise buraya tıklayınız." Linkine
  tıklayınız.
 • Sona Erme Tarihi ve onay kodunu giriniz.
 • Sona erme tarihini onayladıktan sonra sayfanın en altındaki " Bu mükellef ile sözleşme
  yenilemek için tıklayınız" linkine tıklayınız
 • Aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin tarih ve sayısı ile Mesleki Hizmet sözleşmesinin
  tarih ve numarası girilecektir.
 • Defter Bilgileri Bölümüne;

*Defterin Dönemi
*Defterin çeşidi (Yevmiye/İşletme/S.Meslek Kazanç Defteri )

– Bilanço Esasına göre defter tutanlar; Yevmiye Defteri
– İşletme esasına göre defter tutanlar; İşletme Defteri
– Serbest Meslek Erbapları; Serbest Meslek Kazanç Defteri

*Defterin tasdik tarihi
*Defteri onaylayan Noterin TC numarası
*Defterin tasdik yevmiye numarası, girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.