İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

E-fatura ve e-defter zorunluluğu

e-fatura

421 sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükellefler için e-fatura ve e-defter uygulamasını zorunlu hale getirdi.

E-fatura ise Maliye Bakanlığı'nın belirlediği şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade ediyor. E-defter ise; şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu'na ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününü ifade ediyor.

Yeni sistem nasıl işleyecek?

Bu nedenle, e-fatura ve e-deftere geçmek isteyen veya geçmek zorunda olan mükelleflerin, Maliye Bakanlığı, www.efatura.gov.tr ve www.edefter.gov.tr internet adreslerinde, nasıl başvuruda bulunulacağı, e-faturanın nasıl ve nerede düzenleneceği, e-defterin nasıl tutulacağına ilişkin bilgiler bu internet adreslerinde yer alıyor.

Kimler e-defter tutmak ve e-fatura düzenlemek zorunda?

Maliye Bakanlığı 421 sıra No'lu VUK Tebliği ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunluluğu getirmiş durumda.
Buna göre:

1) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

2) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

3) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki (söz konusu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar yer almakta) malları imal, inşa veya ithal edenler,

4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

e-defter tutup, e-fatura düzenlemek zorunda.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listeleri www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet adreslerinde yer almakta. Ayrıca söz konusu listeler 58 sıra No'lu VUK sirküleri ekinde de bulunuyor.

Zorunluluk ne zaman başlıyor?

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin:

– Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmekte)

– Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmekte) içerisinde geçmeleri zorunlu.

Cezası ne?

Elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş; elektronik ortam yerine kağıt olarak tutulmuş defterler ise hiç tutulmamış sayılacak. Bu durumlarda Vergi Usul Kanunu'nun ilgili cezai hükümleri tatbik olunacak.
E-faturaya başvuru nasıl yapılacak?

E-fatura uygulamasına geçecek mükelleflerin üç farklı yöntemden dilediğini seçmesi mümkün.

Bu yöntemler:

• Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemlerini kullanarak sisteme entegre olmanız.

• Bilgi işlem sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda doğrudan e-fatura sistemine entegre olmanız.

• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB portalını kullanmanız.

Başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumunuza uygun olan birisini belirtmeniz zorunlu. Zira seçtiğiniz yöntem istenen bilgi ve belgelerin kapsam ve sayısını da değiştiriyor. Bu nedenle başvurunun ilk adımı, "yöntem seçimi".

E-fatura uygulamasına posta yoluyla veya elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi mümkün. Posta yoluyla başvuru yapmak isteyen kişi veya kurumların başvuru belgelerini "Gelir İdaresi Başkanlığı-Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I) İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA" adresine göndermeleri gerekmekte.

Posta yoluyla e-fatura başvurusu

Posta yolu ile başvurularda gereken belgeler şunlar:

– Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi",

– Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi",

– Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

– Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

Entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemini seçenler

Özel entegratör aracılığıyla e-fatura uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin bu belgelere ek olarak, özel entegratör aracılığıyla e-fatura uygulamasına dahil olacaklarını bildirir bir dilekçe hazırlamaları gerekmekte.

Doğrudan entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin ise söz konusu belgelere ilave olarak imzalı ve paraflı bilgi işlem sistem raporu ve entegrasyon başvuru dilekçesini de posta yolu ile göndermeleri gerekiyor.

Elektronik ortamda başvuru nasıl yapılacak?

E-fatura uygulamasına elektronik ortamda başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura başvuru bağlantısına tıklayarak gerekli formları doldurup onaylamaları gerekmekte. Formları doldurmak için www.efatura.gov.tr internet adresi "başvurular" kısmında yer alan "elektronik başvuru rehberinden" yararlanabilmesi mümkün.

Elektronik ortamda yapılan başvurunun elektronik imza veya mobil imzayla imzalanması yeterli.

Yöntemler arası geçiş

Mükelleflerin e-fatura uygulamasında kullandıkları yöntemi istemeleri halinde, ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine getirmeleri şartıyla her zaman için değiştirebilmeleri mümkün.


İsmail KÖKBULUT
Bugün