İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Maliye Bakanı İle Yapılan Görüşmenin Detayları

MALİYE BAKANI ile YAPILAN GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Değerli meslektaşlarım…

Karaman mali müşavirler odası olarak Maliye Bakanımıza yaptığımız ziyarette Maliye bakanımız Mehmet ŞİMŞEK ve gelir idaresi başkan yardımcıları ile görüşme sağlanarak bir çok konuda fikir bi…rliğine varılmıştır. Olumlu havada gerçekleşen görüş- memizde Karaman lı Yunus Emre nin özel yapılmış büstü bakanımıza hediye edilmiş, bakanımız da görüşme günü anısına kara kalem çalışması ile yapılan kendi resmini imzalayarak odamıza hediye etmiştir.

Görüşme gündeminde aşağıdaki konular değerlendirilmiştir.

-Aylık verilen BS ve BA formlarının 3 er aylık dönemlerde verilmesinin, maliye hazinesine bir yük getirmediği sadece meslek mensuplarının iş yükünü hafifleteceği belirlenmiş, formların üç aylık dönemlere uzatılması kabul görmüştür.

-3 er aylık dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerindeki son dönemin kal- dırılması maliye bakanımız tarafından da uygun görülmüştür.

-Meslek mensuplarına verilen e-beyan şifreleri ile beyanname göndermekten ziyade, Meslek mensuplarının kendi mükellefleri ile sınırlı olmak üzere mükelleflerin özel durum- larının da görülebilmesi için meslek mensuplarımıza yetki verilmesi konusuyla bakanımız çok ilgilenmiştir.

-Bankaların istediği mali tabloların, bankalarca gelir idaresinden alınmasına olanak sağlayan bir sistemin kurulması için bankalarla da görüşüldükten sonra yapı

labileceğini söyledi.

Muhasebe ücretlerindeki % 18 olan KDV nin % 8 oranına indirilmesi yada tevkifat uygulanması gündeme getirilmiş, Bakanımızda dünya ülkeleri içerisinde kdv oranı en düşük ülkelerden biri olduğumuzu ve şu an için herhangi bir indirim düşünülmediği belirtildi.

-E-mizanların ise yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ekinde verilmesi kabul görmüştür.

-2010/2 KDV iç genelgedeki uygulama aksaklıklarını bildirdik. Konuyla ilgili çalışma yapılacağını ve bir limit konulacağını ifade etti.

-Basit usule tabi mükelleflerin işlemlerinin esnaf odalarınca yapıldığını mesleğin gerçek sahiplerinin bizler olduğu hatırlatılarak esnaf odalarından bu yetkinin alınmasını istedik. Bakanımız bu konu hakkında da çalışma yapılacağını söyleyerek görüşme sona ermiştir. 05/04/2011

Oda başkanı

Ali ANKARALI