Muhtasar Beyannamesi İle SGK Bildirgesi Birleştirildi – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Muhtasar Beyannamesi İle SGK Bildirgesi Birleştirildi

Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesi Birleştirildi. Uygulama 01/01/2018 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır.

18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESI GENEL TEBLIGI (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” nine verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konu ile ilgili özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi işlemi 01.01.2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama; Pilot il seçilen Kırşehir de 01/06/2017 tarihide başlayacaktır.

Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar Aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve Aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir.

Meslek mensuplarımız. 340 seri notlu VUK genel tebliğinde belirtilen “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ile müşterilerinin Beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri SIFRE ile Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihinden itibaren GIB web sayfasından e-beyanname bölümünden göndermeye devam edeceklerdir.

GIB den yeni bir şifre almayacaklardır. Uygulamanın başlaması ile SGK tarafında işverenler verilen şifreler ise iptal edilecektir.

ISÇI ÇALISTIRAN MÜKELLEFLER 3 AYLIK “MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESI” VEREMEYECEKLER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve isçi çalıştıran mükellefler, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çeliştirdikleri hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün şayilerinin bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini AYLIK dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

ÇALISANI OLMAYAN MÜKELLEFLER “MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESINI” 3 AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLER

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında isçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi ÜÇER AYLIK dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü aksamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

BEYAN SÜRESI VE ÖDEME

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Beyannameleri eskiden olduğu gibi ilgili ayin takip eden ayin 23 günü saat 23,59 a kadar gönderecek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayin 26. gününe kadar ödeyeceklerdir.

VERGI KIMLIK NUMARASI ILE SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ISYERI SICIL NUMARASININ ESLESTIRILMESI 31/03/2017 TARIHINE KADAR YAPILACAKTIR.

Genel Tebliğin Geçici 1. Madde belirtilen hükümlere göre;

Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve ayni zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu Is yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi” (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu Is yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak Tebliğin yayım tarihini izleyen ayin sonuna kadar (31/03/2017) internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.

Ek: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) İçin Tıklayınız.