İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bireysel emeklilik iptalinde stopaj

BİREYSEL emeklilik sözleşmesinin feshi halinde, “anaparadan gelir vergisi kesilmeyeceğine” dair vergi mahkemesi kararı onandı.
İstanbul Vergi Mahkemesi’nin vergi kesilemeyeceğine dair kararına, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, itiraz etti ve kararın bozulmasını istedi. İstanbul Bölge İdare mahkemesi de itirazın reddine ve kararın onanmasına, yargılama giderlerinin de itiraz edenin üzerinde bırakılmasına, oybirliğiyle karar verdi.

Okuyucularımızdan Aydın Özmen’in bize ulaştırdığı kararların tam metinleri;

Karar-1
Karar-2

Bireysel emeklilik olayında, kesilen vergi ile ilgili olarak, İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açılıyor. Verilen karara karşı da (yaklaşık 8 bin TL’ye kadar olan vergiler için) İstanbul Bölge idare Mahkemesi’ne itiraz ediliyor.

Olaya bu açıdan baktığımızda, anapara-sından vergi kesilenler 11 Aralık tarihli yazımızda açıklanan yolu izleyerek, vergileri geri alabilirler.

Şükrü Kızılot | Hürriyet 15.12.2010