İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tahsilat ve ödemelerde banka zorunluluğu

Tahsilat ve ödemelerde banka zorunluluğu

Kurumlar vergisi mükellefleri, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000 TL'yi aşan tahsilat ve ödemelerinin; banka, özel finans kurumları veya posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunlu.

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde; birinci sınıf tüccarlar için 1.070 TL'den, diğerleri için 530 TL'den az olmamak üzere işleme konu olan tutarın yüzde 5'i oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor.