İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Prim Ve İdari Para Cezalarındaki Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü

5510 sayılı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanması ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinde dava açılır. Birden fazla İş Mahkemesi bulunan yerlerde ,Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği İş Mahkemelerinin yanında , Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek  olan  Sosyal Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur.

İdari para cezaları hakkında , 5510 sayılı kanun , 16/5/2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununu ve bu kanunlarda  hüküm bulunmayan hallerde  30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Sosyal Sigorta Kurumuna yapacağınız itirazlarda açık bir şekilde itiraz konusunu  belirtmeniz ve 15 gün içinde posta ya da  elden ulaştırmanız gerekir. Bu itirazları APS VE İADELİ TAAHUTLU olarak yapmanızı  öneririz.

Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğine göre;

*Kurumca ,sigortasız çalıştırıldığı veya eksik gün ,kazanç  üzerinden Kuruma bildirildiği tespit edilen sigortalılara ilişkin tahakkuklara yapılacak itirazlar PRİM  TAHAKKUK İTİRAZ KOMİSYONUNA ,

*Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilen idari para cezalarına yapılacak itirazlar İDARİ PARA CEZALARI İTİRAZ KOMİSYONUNA ,

*İşkolu Koduna yapılan itirazlar ise İŞKOLU KODU İTİRAZ KOMİSYONUNA ,yapılır ve bu komisyonlarda değerlendirilerek karara bağlanır.

Prim Borçlarına Karşı İdari Aşamada İtiraz Süreci; Kurumca tahakkuk ettirilen ve tebliğ edilen  prim borcuna işveren 30 GÜN içinde dilekçe ile  itiraz edebilir.Yapılan itiraz Kurumun takibini durdurur.İtiraza komisyon inceleme yapar ve en geç 30 GÜN içinde karara bağlar.Komisyonun kararı itirazın reddi ise işverenin  kendisine karar tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 GÜN içinde İş Mahkemesinde dava açma hakkı vardır.İşverenin Kuruma dava açması Kurumun takibini durdurmaz.

İdari Para Cezalarına Karşı İdari Aşamada İtiraz Süreci;

İdari Para cezası tebliğ edildikten itibaren 15GÜN içinde para cezası kuruma yatırılır veya itiraz dilekçesi verilir.İtiraz takibi durdurur.İtiraz ilgili komisyonca incelenir ve en geç 30 GÜN içinde karara bağlanır.Kurumca itiraz red edilirse 30 GÜN içinde işverenin İDARE MAHKEMESİNDE dava açma hakkı vardır.Dava açılması takibi durdurmaz.Dava açılmaz ise ceza kesinleşir.

İdari para cezalarının Kuruma itiraz edilmeden veya dava açmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15GÜN içinde peşin ödenmesi durumunda bu ceza tutarının dörtte üçü tahsil edilir.

İdari para cezalarında kuruma itiraz etmeden doğrudan mahkeme yoluna gitmek mümkün değildir.İdari dava açma süresi yazılı bildirimden itibaren bir yıldır.Bu süre yazılı bildirim yoksa eylem tarihinden itibaren beş yıl olarak dikkate alınır.Kuruma yapılan başvuru 60GÜN içinde cevaplanmaz ise dava açılması gerekir.

İdari para cezaları 10 YILLIK zaman aşımı süresine tabidir.Zamanaşımı süresi ,idari para cezasıyla ilgili fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.Primler ise 10 YILLIK zaman aşımı süresine tabiidir.Zamanaşımı süresi ,Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak  10 YILLIK zamanaşımına tabiidir.  

Dilek ETE
dilekete@alitezel.com