İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Çalışma Hakkı

Soru: Evlilik nedeni ile evlendikten 1 yıl içinde işten ayrılan kadın işçi, daha sonra yeni bir işe girmesi konusunda sıkıntı yaşar mı? Eski işveren bu durumu kötü niyet olarak mahkemeye yansıtıp kadın işçiden tazminat talep edebilir mi? Yasa ile belirlenmiş ve kadın işçinin aleyhine bir durum var mıdır? Derya ÜNVER

Cevap: Evlilik nedeniyle evlilik tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde kendi arzusuyla iş akdini feshederek işten ayrılma hakkı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlar için geçerli bir haktır. Yasa koyucu kadınının evlilikteki rolünü gözeterek ülkemiz kadın çalışanlarından evlilik nedeniyle çalışma yaşamına devam etmeme ihtimalini ve bu ihtimalin geçerli olması halinde kadın işçinin o ana kadar olan kıdem tazminatı alacağını güvence altına almak amacıyla böyle bir hak tanımış bulunmaktadır. Bu bağlamda verilen hakkın içeriğine göre yeni bir işe girmek amacıyla iş akdi feshi kötü niyet olarak değerlendirilebilir ise Anayasal güvence altında bulunan çalışma hakkı engellenemez. Yani kadın işçi evlendiği gerekçesiyle işten ayrılabilir, uzun veya kısa bir zaman sonra da fikrini değiştirebilir ve yeniden çalışmaya başlayabilir ki bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durum olarak nitelendirilemez. Yeniden çalışmaya başladı diye eski işvereninden aldığı kıdem tazminatı hakkı yok sayılamaz. Yasalarda da bu konuda hiçbir engel hüküm bulunmamaktadır. Ama daha işten ayrılmadan veya ara vermeksizin başka bir işle bağlantı kurulduğu saptanıldığında elbette evlilik nedeniyle kıdem tazminatı isteme hakkının kötüye kullanıldığı şeklinde bir değerlendirme haksız bir çıkarım olmayacaktır.

(Kaynak:Şevket Tezel)