İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi Borcu olanlar Yurtdışına Çıkabilecek

5982 sayılı kanunla yapılan Anayasa değişiklikleri arasında yer alan yurt dışına çıkma hürriyetinin sınırlandırılması ile ilgili hüküm de halk oylaması sonucu kabul edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.

Bu hükümler dikkate alındığında, 6183 sayılı Kanunun yurt dışı çıkış tahdidi başlıklı 33/A maddesinin açıkça Anayasanın 23’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Anayasaya açıkça aykırı bir hükmün uygulanması söz konusu edilemez.

Bize göre, Anayasanın yeni kuralı gereği, vatandaşlık ödevi kapsamında vergi borçları sebebiyle vatandaşın yurt dışına çıkış hürriyeti engellenemeyeceği için 6183 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olan 36/A maddesine istinaden yurt dışı çıkış tahdidi konulamayacaktır. Konulmuş olanların da bundan böyle Anayasal dayanağı olmadığı için derhal kaldırılması gerekecektir.

Anayasa değişikliği ile amme alacaklısı tahsil dairesine, yurt dışı çıkış tahdidi talep edebilme ve ilgili makamlara da bu tahdidi uygulama görevi ve yetkisi veren 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi açıkça Anayasaya aykırı bir duruma gelmiştir.

Bu durumda bu maddeye istinaden şimdiye kadar konulmuş olan yurt dışı çıkış tahditlerinin kaldırılması, bundan sonra da vergi borcu sebebiyle vatandaşlara yurt dışına çıkış tahdidi konulmaması gerekmektedir.

Emniyet Makamlarının, tahsil dairelerinin tahdidin kaldırılması talebini beklemeden yurtdışı çıkış tahditlerini Anayasadaki değişiklik sonrası yerleşme ve seyahat hürriyeti hükümlerine istinaden re’sen kaldırması gerektiği düşünülmektedir.

Fehmi GÜNAY
Hatay Vergi Dairesi Başkanı
M.B. Gelirler Başkontrolörü

Kaynak:Muhasebe.Net