İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TURMOB Denetim Tebliği İptal

TURMOB Bağımsız Denetim tebliğini iptal etmiş olup sınavları SPK yapmaya devam edecektir.

1 No.lu Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı

 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 No'lu “TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda yeni düzenleme yapılacaktır.
 
Bu çerçevede; 15 Aralık 2010 tarih ve 27786 sayılı Resmi Gazete’nin ilanlar bölümünde yayınlanan “TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitim ve Sınav Duyurusu” kapsamında yapılan başvurular iptal edilmiş olup, başvuru yapanların başvuru evrakları konuya ilişkin yapılacak yeni düzenlemeler kapsamında dikkate alınmak üzere Birliğimiz bünyesinde muhafaza edilmektedir. (Dileyen başvuru sahibi meslek mensupları başvuru evraklarını geri alabilirler.)