İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tecil Faizi Yıllık Yüzde 12’ye Düşürüldü

Tecil Edilen ve Taksitlendirilen Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faiz Oranı Yüzde 19'dan Yüzde 12'ye Düşürüldü. 

 Zamanında ödenmeyen amme alacağına her ay için uygulanan gecikme zammı oranı 19 Ekim itibariyle yüzde 1.95'ten yüzde 1.40'a çekilirken, ay kesirlerine isabet eden dönemler için günlük olarak hesaplanan gecikme zammı oranı yüzde 0.000467 olarak belirlendi.

Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 20 Ekim dahil geçen süre için geçerli olan oranda, bugün itibaren de yıllık yüzde 12 oranında tecil faizi uygulanması gerekecek. Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına 20 Ekim'e kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 12 oranında tecil faizi uygulanacak.
 
6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi uyarınca, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilmektedir.

Ayrıca, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 TL’yi (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmamaktadır. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde ise gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000 TL’yi aşan kısmın yarısıdır.

Tecil faizinin hesaplanmasında kullanılacak basit faiz usulü formülü aşağıda gösterilmiştir.

                        Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün Sayısı
Tecil Faizi =  ———————————————————————-
                                                      36.000  

Günlük Gecikme Zammı

Bilindiği üzere, 19 Ekim 2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı %1,40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,40/100/30=) 0,000467 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No: 2)
 
 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case