İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SPK TÜRMOB’a dava açıyor

2. Kurulumuzun 11.11.2010 tarih ve 34/1037 Sayılı Kararı:

1.11.2010 tarihli ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 16, 22/(d), 22/(e), 22/(t), 30 ve 39. maddeleri ile Kurulumuza verilen ve Danıştay kararları ile de sabit olan, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin Kurulumuzun münhasır yetkilerini, kanuni bir dayanak olmaksızın bertaraf ederek, anılan yetkilerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği bünyesinde kurulacak bir merkeze verilmesi sonucunu doğuran, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin Seri:I, No:1 sayılı “TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına Kurulumuzca karar verilmiştir.

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2010&sayi=47&fn=2010_47.pdf