İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bağımsız Denetim Lisansı artık TÜRMOB’da

1 Kasım 2010 tarihinde TÜRMOB tarafından yayımlanan tebliğ ile “Bağımsız Denetim Lisansı”na ilişkin önemli değişiklikler olmuştur. Yayımlanan tebliğ ile birlikte Bağımsız Denetim Lisansı verme yetkisini TÜRMOB almıştır. Yeni dönemde sınavlar TÜRMOB tarafından yapılacaktır. Tebliğde yer alan geçici 4. Madde gereğince SPK sınavlarına girmiş veya girerek bağımsız denetim yetkisi almış olanlar Tebliğ kapsamında bağımsız denetçi unvanına hak kazanmış sayılırlar. Buradan çıkarılabilecek sonuç; SPK kapsamında sınava girmiş olanların veya 6 Kasım 2010 tarihinde gireceklerin haklarının korunacağıdır. Ancak, 6 Kasım 2010 sınavında bazı konulardan veya tamamından (bilindiği üzere mevcut sistemde 3 konu yer almaktadır, her bir konudan en az 60, ortalamanın ise 70 olması gerekmektedir) başarılı olamayanların nasıl bir işleme tabi tutulacağı henüz net değildir.

Tebliğ ile birlikte sınavların içeriği şu şekilde değişmiştir;

Denetim Lisanslama Sınavı

MADDE 23- (1) Sınav komisyonu Bağımsız Denetim Merkezi tarafından önerilen ve Birlik tarafından onaylanan belirlenen beş üyeden oluşur.

(2) Sınav A Grubu dersler; B Grubu dersler ve C Grubu dersler olmak üzere üç aşamalıdır.

 A Grubu dersler;

-Finansal  Muhasebe ve Raporlama Standartları
-Denetim Güvence Standartları
-İç Denetim Standartları
-İç Kontrol Sistemi

 konularını kapsar.

B Grubu dersler;

-Türk Ticaret Kanunu (Şirketler ve Denetim Hukuku)
-Denetim Deontolojisi ve Etik Uygulamaları
-Kurumsal Yönetim

konularını kapsar.

C Grubu uzmanlık dersler;

-SPK Mevzuatı
-BDDK Mevzuatı

konularını kapsar.

A Grubu derslerin sınavlarını tamamlayanlar, B Grubu derslerin sınavlarında da başarılı olmaları halinde “TÜRMOB Bağımsız Denetçilik Lisansı”nı almaya hak kazanırlar. “TÜRMOB Bağımsız Denetçilik Lisansını” alan bağımsız denetçiler isterlerse C Grubu derslerinden her biri için açılan özel bağımsız denetçilik sınavına girerek ayrıca “TÜRMOB Bağımsız Denetim Uzmanlık Lisansı”nı da alabilirler.

(3) Sınavlar öncesi TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi tarafından açılan eğitimlere katılmak zorunludur. Bu eğitimler A Grubu dersler için 60 saatten, B Grubu dersler için 45 saatten, C Grubu uzmanlık alanlarının her birisi için 12 saatten az olamaz. Merkez Yönetim Kurulu  eğitim saatlerini yüzde elli azaltabilir veya artırabilir.

 (4) Sınavlar yazılı olarak düzenlenir. Sınavda başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan (dersten) 100 üzerinden en az 50 puan almak ve sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

Denetim Lisans Belgesi

MADDE 24- (1) Bağımsız denetim sınavında başarılı olanlara TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi tarafından “Bağımsız Denetim Lisans Belgesi” verilir. Bağımsız denetçiler “Bağımsız Denetim Lisans Belgesi” olmaksızın TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi bünyesindeki bağımsız denetçi kütüğüne kayıt olamazlar.