İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TCK’nda görevi kötüye kullanma suçu değiştirildi

Türk Ceza Kanunu'nda görevi kötüye kullanma suçunun kanuni unsuru ile bu suça uygulanacak yaptırımlarda değişiklik yapılmıştır.

19.12.2010 tarihli ve  27790 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6086 Sayılı TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “kazanç” ibareleri “menfaat”, birinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç yıla kadar” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar”, ikinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar” ve üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkra hükmüne göre” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, değişiklikten sonra maddenin eski ve yani hali aşağıdaki gibidir.

MADDENİN ESKİ HALİ

Görevi kötüye kullanma
 Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.


MADDENİN YENİ HALİ
Görevi kötüye kullanma
 Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir “menfaat”, sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir “menfaat”, sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yapılan değişiklik sonucunda görevi kötüye kullanma suçlarında ceza yaptırımı azaltılmış ayrıca hükmün ertelenmesi için geçerli olan sürelere çekilmiştir. Ayrıca, madde metninde yer alan “kazanç” ifadesi kaldırılarak yerine “menfaat” ifadesi getirilmiştir.

TURMOB  Sirküler Rapor 20.12.2010 / 136-1

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case