İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Noterler de mirasçılık belgesi verebilecek

Ölüm halinde mirasçıların yapmaları gerekenlerden birisi mirasçı olduklarını kanıtlayabilmeleri için 'veraset ilamı' (mirasçılık belgesi) alınmasıdır. Miras bırakan öldüğünde, mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset ilamı verilmesini talep edebiliyorlar.
Veraset ilamı için mahkemeye yapılan başvuru çekişmesiz yargı (nizasız kaza) işidir. Yani hasım göstermek söz konusu değildir. Bu durumlarda yapılan başvuru, hukuki bir sonuç doğurabilecek bir kararın ve buna bağlı olarak geçerli bir belgenin verilmesini sağlama amacını taşır.

MEVCUT DURUM
Veraset ilamı; kimlerin, ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir mahkeme kararıdır. Veraset ilamı için başvurulacak görevli mahkeme, 'sulh hukuk mahkemesi'dir. Yetki açısından bir sınırlama bulunmadığından, Türkiye'nin her yerindeki mahkemelere başvuru yapılması mümkün. Ancak, işlemlerin hızlı yürümesi bakımından ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurulmasında yarar bulunuyor.

Ölenin birden fazla mirasçısının olması durumunda, mirasçılardan birinin talepte bulunması yeterli. Bu durumda diğer mirasçılar da dilekçeye yazılır. Başvuru üzerine mahkeme tarafında verilen belge, tüm mirasçılar için aynı sonucu doğurur.

Mirasçılık belgesi talebi için verilecek dilekçeye eklenmesi gereken en önemli belgelerden birisi, miras bırakanın 'nüfus kayıt örneği'dir. Mahkeme, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki nüfus idaresine yazı yazarak, o kişinin aile durum tablosunu getirtir. Uygulamada bu tabloya 'vukuatlı nüfus kaydı' deniliyor.

Başvuru öncesinde mirasçıların, ölüm durumunu nüfus idaresine belgesiyle birlikte bildirmeleri gerekiyor. Sürecin hızlandırılması için mahkemenin nüfus idaresine yazdığı yazının elden götürülüp, yanıtının elden getirilmesi de mümkün.

Mahkemenin, kararına esas olmak üzere iki tanık dinlediği görülüyor. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda mahkeme, mirasçıları ve miras paylarını tespit edip mirasçılık belgesini veriyor. Veraset ilamı almak için mahkemeye başvururken, 'avukat tutma' zorunluluğu bulunmuyor.

NOTERLERE DE YETKİ VERİLDİ
6217 sayılı 'Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle Noterlik Kanunu'na 71/A, 71/B ve 71/C maddeleri eklendi.

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişikliklere göre noterler de mirasçılık belgesi verebilecek. Noterler, mirasçılık belgesine ilişkin işlemleri bizzat yapmak zorunda. Ancak, noterlik dairesinde imza yetkisi verilmiş hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri varsa bu işlem onun tarafından da yapılabilecek.

Mirasçılık belgesi verilmesinin yargılamayı gerektirmesi, nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması veya mirasçılık belgesinin yabancılar tarafından talep edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi noterler tarafından verilemeyecek. Değişiklik sonrası uygulamanın şekillenmesine yönelik usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Noterlerin verdikleri mirasçılık belgesi hakkında, menfaati ihlal edilenler tarafından sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilecek. Sulh hukuk mahkemesi, itiraz üzerinde verdiği kararın bir örneğini ilgili notere ve Türkiye Noterler Birliği'ne bildirecek.

Metin Taş-Sezgin Özcan
Akşam

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot