İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın tarafından 21 Ocak 2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/1)” yayımlandı.

Söz konusu Tebliği ile:

1. 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in Bankanın sorumlu olduğu miktar başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “binkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL)” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası veya üzerinde ise binyüzyirmi Türk Lirası,

2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı binyüzyirmi Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak binyüzyirmi Türk Lirasını

ödemekle yükümlüdür.

2. Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzonbeş Türk Lirası” ibareleri “altıyüzaltmış Türk Lirası (660 TL)” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için altıyüzaltmış Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için altıyüzaltmış Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 27 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

TCMB 2014/1 Sayılı Tebliğ