İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi ve Prim Affından Önce Dikkat!

Vergi ve prim 'affı' için başvurmadan önce işletmenizin envanterini çıkarın

Aralık ayı, dönem sonu olması itibarıyla hem bulunulan dönem için bazı işlemlerin tamamlanıp gözden geçirilmesi hem de müteakip dönem için bazı hazırlıkların yapılması bakımından önemli.

Sene sonuna yaklaştığımız bugünlerde gerçek mali durumu net olarak görebilmek için işletmeler açısından yapılması gereken önemli işlemler bulunuyor. Bunlardan birisi olan envanter, sene sonunda işletmenin kâr-zarar durumunun ortaya çıkarılması ve bilançonun hazırlanması aşamasında yapılması gereken teknik bir çalışma. Envanter işlemi, muhasebe kayıtlarıyla gerçek durum arasındaki farkın ortaya konmasını sağlar. Yani sene içerisinde satılmış, kırılmış, bozulmuş olan bir mal veya ödenmiş olan bir borç, kayıtlarda hâlâ mevcut ve ödenmemiş görünüyor olabilir. Bu durum ancak sene sonunda yapılacak fiili ve kaydi envanterle ortaya çıkacaktır. Zaten kanunen de bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde olan mükellefler hesap dönemi sonunda envanter çıkarmak zorunda. Envanter çıkarmak, Vergi Usul Kanunu'nda bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek şeklinde tanımlanıyor.

Envanter çalışması yapmanız, çıkarılacak aftan ne şekilde ve ne kadar faydalanacağınız hakkında da size ipucu verecektir. Stoklarında şişme olan, kasa hesapları kabarmış olan, belgesiz makine ve teçhizat almış olanlar veya belgesiz mal satanların affın getireceği stok beyanı, matrah artırımı gibi imkânları kullanıp kullanmayacağına karar vermesi için envanter gerekli bir işlem. Çünkü bu imkânlardan faydalanmanın da mükellefe getireceği bir maliyet olacaktır. Çıkarılacak envanterle tablo net olarak görülür ve maliyet kıyaslaması yapma imkânı doğar. Yapılacak bir inceleme veya tespitte, katlanılacak fatura aftan faydalanma halinde ödenecek vergi ile kıyaslanır.

Bu yıl kullanılan defterlerin sene sonu itibarıyla yazdırılmasında fayda var. Bilgisayar ortamında tutulan bilgilerin silinme veya kaybolma riski unutulmamalı. Ayrıca 2011 yılında kullanılacak defterlerin tasdiki 2010/Aralık ayı içinde yaptırılmalıdır. Yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri tasdik ettirilmelidir. Bu yıl kullanılan kanuni defterler bitmemiş ve gelecek yıl da kullanılacaksa, bu defterlerin tasdik işlemleri 2011 Ocak ayı içinde yaptırılabilir.

Ahmet Yavuz | Zaman
13.12.2010

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case