İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Naylon faturacı hapis cezası artık ertelenmeyecek

Torba Kanun Taslağı ile naylon fatura düzenleyenlere yönelik ağır cezalar geliyor. Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde uzun süredir üzerinde çalıştığı stratejileri tamamladı . Meclis'te torba yasa olarak görüşülecek yasal değişikliğin hayata geçmesi ile naylon fatura düzenleyenler para ödeyerek cezadan kurtulamayacak .

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik öngören Torba Kanun Taslağı ile naylon fatura düzenleyenlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Halen Başbakanlıkta bulunan ve çalışmaları devam eden Taslak ile Vergi Usul Kanunu’nun vergi kaçıranlar ve naylon fatura düzenleyenlere verilecek cezalarla ilgili maddeleri yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede,  Kanundaki hapis cezaları indirilerek, eski haline çevriliyor. Ancak hapis cezalarının ertelenmesinin  yolu da kapatılıyor. Böylece vergi kaçıranlara daha makul düzeyde hapis cezası verilmesi ancak bu cezaların ertelenerek, uygulama dışı kalmasının yolu kapatılıyor. 359. madde de daha etkin hale getiriliyor. Bu çerçevede sadece naylon fatura işiyle  ğraşanlara verilen cezalar ağırlaştırılıp, hapisten kurtulmasını sağlayabilecek mekanizmalar da ortadan kaldırılıyor.

Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta Başbakanlığa gönderdiği çalışmanın içerisinde Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesinde yapılacak bazı değişiklikler de yer alıyor . Buna göre, sahte belge düzenleyenlere yönelik üç yıldan beş yıla kadar olan hapis cezasında süre indiriliyor . Edinilen bilgilere göre hapiste süre indirilirken, cezanın paraya çevrilmesi konusu ise sınırlandırılıyor .

Hangi suçlar var

Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge, yani naylon fatura, olarak tanımlanıyor . Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor . Sadece Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı kişilerin basabileceği belgeleri anlaşma olmadan basanlar 2- 5 yıla arası hapis cezası ile cezalandırılıyor .