İşletme yönetiminde muhasebenin önemi – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşletme yönetiminde muhasebenin önemi

Bir işletmede;üretim, pazarlama,muhasebe, finansman,Ar-ge, sevkiyat gibi ana bölümler ile halkla ilişkiler ve yardımcı hizmet bölümleri bulunur. İşletmeyi yönetmek demek; işletmedeki tüm birimlerin işini yürütmek,bunlar arası koordineyi sağlamak ve alınan sonuçları irdeleyebilmektir.

İşletmeyi yönetebilmek için bir çok bilgiye ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler yöneticinin elinde olmadan herhangi bir yorum yapamaz. Sağlıklı bir karar da alamaz. Planlama yapamaz.

İşletmede karar almaya yardımcı olacak bir çok bilgiyi muhasebe bölümü sağlar. Diğer bölümler de önemlidir ama tüm bölümlerin birleştiği bilgi ağı muhasebe bölümünden geçer. Bu anlamda muhasebe gerçekten önemlidir.

Bu nedenle, muhasebe ve muhasebe bölümü işletme ve yönetici için çok önemli bir bölümdür. Muhasebedeki bilgilerin doğruluğu da bu anlamda yönetici için önem taşır. Zira buradan gelecek doğru bilgilere göre,doğru kararlar alması gerekir.

Muhasebe ile diğer bölümler arasında bilgi akışının doğru ve süratli bir şekilde olması lazım. Hatta bu konuda entegre muhasebe ve işletme programlarının olması lazım.

Her yöneticinin bu bilgi akışına önem vermesi gerekir. Bu bilgilerin güncel olarak muhasebeye akması gerekir.

Öte taraftan yöneticilerin çoğu finansmana çok önem verdiklerinden onlar için muhasebe demek, finansman demektir. Paranın hesabını bildikleri taktirde her şeyin hallolacağını zannederler. Halbuki bir yönetici için cari hesaplar,krediler,borçlar, aktifler, yatırımlar, banka hesap hareketleri, maliyet hesapları ve diğerleri de çok önemlidir

Kayıt dışı ekonominin büyük boyutlarda olduğu ülkemizde; yöneticiler birde gayri resmi muhasebe tutma gereği duyarlar. Buna önem verdiklerinden resmi muhasebelerini de ihmal ederler.

 

Tabiidir ki kayıt dışı çalışan bir firma için,resmi olmayan muhasebe de karar alma sürecinde çok önem taşıyacaktır. Ama bu önem resmi muhasebenin önemini ortadan kaldırmamalı.

Gayri resmi yada resmi yaptığınız işlemlerin muhasebede kayıtlarını tutup, sonuçlarını rapor etmezseniz, bilgi hiçbir işe yaramaz. İşletmenin tüm bilgileri muhasebede şekillendirilip rapor halinde yöneticiye gider. Bu bilgiler bazen finansman ile ilgilidir,bazen maliyetler ile ilgilidir, bazen de kârlılıkla ilgilidir. Bazı durumlarda karşılaştırmalı birkaç yıla ait bilgidir. Bazen ödeyeceği verginin, bazen aldığı vergisel risklerin ve bazen de işletmenin kredibilitesinin göstergesi olan bir bilanço ve gelir tablosudur. Yönetici tüm bu bilgileri yorumlayarak sonuçlarını görerek kararlar verir.

Bu bağlamda muhasebe bilgileri işleyerek yöneticiye sunan bir bölümdür. Bu bölüm sağlıklı çalışmalı ve bilgiler zamanında ve doğru işlenmelidir. Yöneticiye zamanında ulaştırılmalıdır. Üretimin planlanması,satış fiyatının belirlenmesi,yatırımlara karar verme, kredibilite vs. bu bilgiler sonucu ortaya çıkar.

İşte bu ve sayamadığımız bir çok nedenlerle, muhasebe yönetici ve işletme için önemli bir bölümdür. İşletmeler ve yöneticiler muhasebeye önem vermelidir.

Hüseyin Bozkurt