Elektronik tebligat yaygınlaşacak – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Elektronik tebligat yaygınlaşacak

Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu ve Borçlar Kanunu'nu değiştirildi. Devlet daireleri ve diğer kuruluşların mükelleflere, şirketlere ve vatandaşa bildirimde bulunmasının gerekmesi halinde ilgili kişi veya kuruma tebligat çıkarılması gereği hâsıl oluyor. Bazı durumlarda da kişinin adresi değiştiği için tebligat yapılamıyor. 50 yıl önceki şartlar göz önüne alınarak çıkarılmış olan kanunun uygulamasında günümüzde ciddi zorluklarla karşılaşılıyordu. Bu yüzden artık idarelere elektronik ortamda da tebligata imkân veren yenilikler getirildi. Tebligatın elektronik ortamda yapılabilmesi için şirketlerin yeni kanun çerçevesinde web adresi almaları gerekiyor. Her ne kadar bazı firmalar istenen şartları zaten yerine getirmişse de tüm şirketlerin durumu dikkate alınarak bu kanunun yürürlüğü yayım tarihinden 1 yıl sonraya bırakıldı. Tebligat Kanunu'nda getirilen e-tebliğ uygulaması 19 Ocak 2012'de yürürlüğe girecek. Kanunda bu bir yıllık ara dönemde ve şirket olmayan kişilere elektronik tebligat usulü ihtiyari bırakılırken; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması mecburi tutuldu. Sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması mecburiyeti kanunun yayım tarihinden 2 yıl sonra 19 Ocak 2013 günü yürürlüğe girecek. Bu yolla gönderilen tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış kabul edilecek.

Adres araştırması yapılmayacak

Ülkemizde, merkezi ve kapsamlı bir adres kayıt sistemi oluşturuldu. Sistemin farklı bileşenlerle kontrol edildiği ve güncellendiği, bu sayede gerek Türkiye'de bulunan Türk vatandaşları ve yabancılar, gerekse yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yerleşim yerlerinin kayıt altına alınmış olduğu dikkate alınarak yeni adresini bildirmeyen kişilere tebligatın nasıl yapılacağına ilişkin hükümler yenilendi. Yeni düzenlemede de kişiye önce yine bilinen en son adrese tebligat yapılacak. Ancak gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru iletilecek evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edebilecek. Tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracak. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılacak. Bu düzenlemeyle muhatabın gerçek adresini ilgili mercilere bildirmemesi durumunda adres araştırma yapma mecburiyeti ortadan kaldırılmış oluyor.

Ahmet Yavuz
Zaman