Elektronik Fatura geliyor – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Elektronik Fatura geliyor

'Elektronik Fatura' uygulamasında son aşamaya gelindi
03.03.2010 | Referans

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çalışma ve hazırlıkları 2,5 yılı aşkın bir süredir devam eden elektronik fatura projesinin tamamlandığını ve kullanıma hazır hale getirildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığında "Elektronik Fatura Projesi"nin kamuoyuna tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim, sağlık, iş dünyası gibi bir çok alanda iş süreçlerini önemli bir şekilde etkilediğine ve değiştirdiğine işaret eden Şimşek, teknolojik gelişmelerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, maliyet avantajları ve denetimin artırılması gibi farklı nedenlerle herkes tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti. Bu bağlamda elektronik faturanın, geleneksel faturalama süreçlerinin barındırdığı zorlukları ortadan kaldıran teknolojik bir çözüm olarak ortaya çıktığına dikkati çeken Şimşek, elektronik fatura altyapısının oluşturulması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Bakanlığın elektronik fatura çözümünün tamamladığını ve kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Yeni sistem ile faturalama süreçlerinin tümünün elektronik yöntemler aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirten Şimşek, bu nedenle elektronik fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istenildiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemlerin, kağıt kullanılmadan yapılacağını kaydetti. Daha hızlı, güvenli ve kolay bir faturalama yöntemi olan sistemin, maliyet etkinliği ve verimlilik artışı getireceğini ifade eden Bakan Şimşek, söz konusu sistemin Finlandiya, Belçika, Danimarka, İspanya başta olmak üzere AB ülkelerinde de kullanıldığını anlattı. AB genelindeki araştırmalara göre, elektronik faturaya geçiş tamamlandığında, maliyetlerde sağlanacak tasarruf miktarının yıllık 243 milyar Avro olarak tahmin edildiğini bildiren Şimşek, "Türkiye'nin bilgi ve sistem alt yapısı bu yeni sisteme geçiş için müsaittir" dedi.
Projenin öncelikle mükelleflerin kağıda dalyalı faturalamadan doğan yüksek maliyetleri ortadan kaldırmasına imkan sağlayacağına dikkati çeken Şimşek, Türkiye'de sadece GSM abone sayısının 64 milyona yaklaştığı dikkate alındığında yeni sistemin avantajlarının öneminin ortaya çıktığını söyledi. Sistemin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak e-ticaret, dış ticaret, gümrük, ve kamu tedariği gibi işlemlerde de e-fatura kullanımına imkan vereceğini belirten Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik fatura çözümünü geliştirirken, standartların açık bir şekilde belirlenmesini ve teknik tabiri ile çalışabilirlik alanı oluşturmayı temel prensip olarak benimsemiştir" diye konuştu. Güncel teknolojiler, uluslararası standartları esas alan söz konusu sistemin önemli avantajları beraberinde getirdiğini anlatan Şimşek, elektronik fatura projesinin hayata geçmesiyle birlikte uygulamadan yararlanacak kişi kurum veya kuruluşların kendi bünyelerinde bir dönüşüm sürecinin de başlayacağını kaydetti. Bakan Şimşek; projenin getireceği kazanımlarını şöyle sıraladı:
"Faturalamayla ilgili işlemler çok daha düşük maliyetlerle yerine getirilecek
-Zaman kayıpları ortadan kalkacak
-Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı sağlanacak
-Fatura dışında diğer belgelerin de elektronik ortama aktarımı çalışmaları hızlanacak
-Kağıt kullanımı azaltılacak"

Ödeme sistemlerine entegre edilecek
Maliye Bakanı Şimşek, ticari hayatta faturanın, ardından bir ödeme sürecini başlatması nedeniyle bankacılık ve finans sektöründe yapılan bir çok işlem için de temel belge niteliğinde olduğunu vurgulayarak, bu ilişki nedeniyle Başkanlığın elektronik fatura uygulamasını ödeme sistemleriyle entegre etmeyi amaçladığını ifade etti.

"Enflasyonun tekrar çift haneye çıkmış olması üzücü ama çok da sürpriz değil"
Bakan Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin bir soru üzerine, enflasyonun uzun bir aradan sonra tekrar çift haneye çıkmış olmasının üzücü ama çok da sürpriz olmadığını belirterek, "Biz 2010 yılının ilk yarısında mevsimsel faktörlerden, tabii bir de bizim idare olarak aldığımız bazı kararlardan dolayı fiyatların geçici olarak yükselebileceğini zaten öngörmüştük" dedi. Bir önceki aya bakıldığında çekirdek enflasyonun hala yüzde 4 civarında olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla aslolan budur. Yani geçici birtakım fiyat artışlarının etkisi zamanla sistemden çıkacak, mevsimsel etkiler zamanla sistemden çıkacak. Yani olanı dikkate aldığımızda enflasyonda kalıcı bir yükseliş trendi öngörmüyoruz. Henüz talep kaynaklı bir enflasyonist baskı söz konusu değildir. Özellikle yılın başında dediğim gibi mevsimsel faktörlerin etkisi bir de tabii bizim yaptığımız bazı fiyat ayarlamalarının etkisi çok bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar geçici etkilerdir. Öyle inanıyorum ki orta vadede enflasyon tekrar Merkez Bankasının hedefleriyle uyumlu bir şekilde bir trende girecektir." Makro ekonomik dengeler açısından bir risk görmediğini, çünkü temel enflasyon göstergelerinde, orta vadeye ilişkin ve kısa vadeye ilişkin enflasyon beklentilerinde bir bozulmanın söz konusu olmadığını ifade eden Şimşek, "Bunun orta vadeli, uzun vadeli faizlere yansıması şu ana kadar son derece sınırlı olmuştur. Bu da bizim yaptığımız değerlendirme doğrultusunda piyasanın bir fiyatlama yaptığını göstermektedir" dedi.
"2010 yılında özellikle denetlemeyi düşündüğünüz sektörler hangisi?" sorusuna Şimşek, şu yanıtı verdi: "Gerek GİB'de gerek diğer denetim birimlerinde özellikle son yıllarda çok önemli modeller geliştirildi. Yani riske dayalı denetim modelleri geliştirildi ve denetimler O çerçevede yapılacak. Hesap Uzmanları Kurulu olsun, Maliye müfettişleri olsun, Gelir İdaresi olsun sektörel çalışmaları yaparlar, genel bir plan çerçevesinde bize sunarlar. Ama sonrası merkezi denetim birimlerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde yürütülür. Bu aşamada çalışmalar bitmediği için ben size hangi sektörlere ağırlık vereceğimizi söyleyemeyeceğim. Ama bunların hepsi risk analizi çerçevesinde saptanan çalışmalar."
Şimşek, Türkiye ile İsviçre arasında gelir üzerinden alınan vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na ilişkin bir soru üzerine, G-20 çerçevesinde geçen yıl nisan ayında Londra'da yapılan toplantılarda alınan çok önemli kararlardan sonra birçok ülkenin daha önce Türkiye ile işbirliği yapmaya gönüllü olmayan bir çok ülkenin yakın çalışma ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesi konusunda daha yapıcı davranmaya başladığını söyledi. Maliye Bakanlığı olarak bu çerçevede çok hızlı bir şekilde o ülkelerle temasa geçtikleri ve bu ülkelerle özellikle OECD Model Anlaşması çerçevesinde tam bilgi değişimi içeren anlaşmalar imzalamaya başladıklarını ifade eden Şimşek, aslında anlaşmanın tamamlandığını ancak değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Bu anlaşmanın sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, İsviçre'nin başka ülkelerle de benzer anlaşmalar yaptığı için başka ülkelere ilişkin birtakım hassasiyetleri olabileceğini belirten Şimşek, şunları söyledi:
"En son İsviçre Maliye Bakanı ile Cuma günü görüştüm. Bizimle yapılan anlaşmaya ilişkin herhangi yeni bir husus söz konusu değil. Anlaşma normal bir süreçte değerlendiriliyor. Çalışma biter bitmez ya Türkiye'de ya da İsviçre'de bu anlaşma tabii ki imzalanacak ve çok hızlı bir şekilde Meclisimiz tarafından kabul edilecektir. Ama burada önemli olan anlaşmanın bu aşamada yapılmış olmasıdır. Artık bu konuda soru işaretlerine gerek yok. Bırakın İsviçre, Avusturya, Lüksemburg gibi ülkeleri artık off shore dediğimiz vergi cennetlerindeki yönetimler dahil bizlerle iletişime geçiyor. Dolasıyla biz onlarla da yakın bir diyalog içerisindeyiz. Burada belirsiz bir durum söz konusu değil, eninde sonunda o bahsettiğimiz çerçevede yani tam bilgi değişimi, bilgi alışverişini içerecek şekilde yeni vergi anlaşmaları olacağı neredeyse kesinlik arz etmektedir. Bunun zamanı ne olur? 3 ay sonra olmuş, 5 ay sonra olmuş, bence o çok önemli değil."
Gelir vergisi reformu ile ilgili bir soruya karşılık Şimşek, bütçeden hemen sonra konuyu değerlendirdiklerini kaydederek, "Biz reform dediğimiz zaman tabii radikal bir dönüşümü içeren bir paket arzularız. Henüz o aşamada olmadığı sonucuna vardık. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz ama bu arada bazı çok önemli hususları da belki o reformu beklemeden uygulamaya koymaya çalışacağız. Gelir vergisi reformuna ilişkin çalışma herhalde biraz daha zaman alacak" dedi.