İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çiftçilere emeklilik fırsatı

Tekel, Fiskobirlik, Çukobirlik, Trakya Birlik gibi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu tevkifatların büyük bir bölümü zamanında Bağ-Kur hesaplarına intikal ettirilmiştir. Özel kuruluşlar tarafından Bağ-Kur kesintisi yapılıp Bağ-Kur’a intikal ettirilmeyen çok sayıda kesinti vardır. Hayvancılık, balıkçılık işlerinde çok görülmektedir.

Geçmiş yıllarda satmış oldukları tarım ürünlerinden tarım tevkifatı yapılan çiftçiler de torba kanundan yararlanarak emeklilik hakkına sahip olabilecek.

2008 yılında SGK’ca yapılan düzenlemeden sonra sigortalıların hak sahipleri de bu haklardan yararlanabilecektir. Örneğin vefat etmiş sigortalının eşi, çocukları ya da ana babası gibi.

Kesinti makbuzlarını sormaya gidenler çoğu zaman Tekel binalarının kapandığını görebiliyorlar, Örneğin Malatya Tekel’in belgeleri Adıyaman Tekel’e gönderdiği, Adıyaman’ın da İstanbul Tekel’e gönderdiğini söyleyen çiftçiler var. Belgelerin nerede olduğunun iyi araştırılması gerekiyor. Tarım Tevkifatı Uygulamasında;

1. Tevkifat yapılmış olacak,

2. Tevkifatı yapan kamu/özel kuruluşlarca yapılan tevkifat SGK (zamanında Bağ-Kur) hesaplarına intikal ettirilmiş olacak.

Bu durumda olan bir kişi, yani elinde 01.04.1996 tarihinden bu yana herhangi bir tarihte tarımsal ürün teslim etmiş ve kendisinden kesinti yapılmış olan çiftçi vatandaş, kendisinden yapılan bu kesinti bağ-kura intikal ettirilmişse makbuz tarihini takip eden aybaşından o yılın sonuna kadar sigortalılık süresi kazanır. (O dönemin ayrıca tahakkuk edecek borçlarını ödemesi gerekir.)

Örneğin; Adıyaman Tekel’e vermiş olduğu tütün karşılığında 12.04.1998 tarihinde Tekel’den 100.000.000 lira alması gereken bir vatandaştan 1.000.000 lira kesilerek kendisine 99.000.000 lira ödenmiştir.

a) Bu kişinin bu makbuz dışında elinde belgesi/dekontu/makbuzu yoksa, ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği, o da yoksa sadece 01.05.1998-31.12.1998 tarihleri arası sigortalılık süresi kazanır.

b) Aynı kişinin 1998’den bu yana ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği olduğunu da varsayarsak bu kişi 01.05.1998’den buyana sigortalılık süresi kazanacaktır.

c) Aynı kişinin 1998-2000 yılları arasında elinde tevkifatı gösterir makbuz var, ancak ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği yoksa 01.05.1998-31.12.2000 tarihleri arası     sigortalılık kazanacaktır.

Vefat etmiş çiftçilerin eş ve çocuklarına aylık bağlanabilir

04.10.2000 öncesi vefat etmiş olanlar 3 yıl, 04.10.2000-08.08.2001 arası vefat etmiş olanlar 5 yıl, 09.08.2001-01.08.2003 arası vefat etmiş olanlar 3 yıl, 02.08.2003 -01.10.2008 arası vefat etmiş olanlar 5 yıl sigortalılık süresi gerekmektedir. Tarım tevkifatı ile kazanılacak sigortalılık süresi, ölüm tarihinde Bağ-Kur’lu olmayanların askerlik borçlanmasının da yapılabileceği, Bağ-Kur’luların kısmi askerlik borçlanması yapabileceği gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde vefat etmiş çiftçilerin eş ve çocuklarına da ölüm aylığı bağlanabilecektir.

Resul Kurt
Star