İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

130 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

130 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun'un yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir.

6102 Sayılı Kanun, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Hukuku ve Sigorta Hukuku olmak üzere altı bölümden ve toplam 1535 maddeden oluşmaktadır.

Bu kitapçık da yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan, yürürlük ile ilgili tarihler, ticaret unvanı, haksız rekabet, defter ve belgelerin yeni şekli, envanter çıkarılması, şirket birleşme bölünme ve devralma, iflasın ertelenmesi, bağlı ortaklıklar, anonim şirketler, yönetim kurulu, genel kurul, pay sahibi hakları, şirketlerin internet siteleri, genel anlamda denetimler, bağımsız denetçi ve işlem denetçisi gibi konuları içeren 130 soru yanıttan oluşan pratik bilgiler verilmektedir.


1. Mevcut Türk Ticaret Kanunu‟nun değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

2. Yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken yeni düzenlemenin sistematiğinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?

3. Yeni TTK‟nın yürürlük tarihi nedir? 

4. Yeni TTK‟ya uyum aşamasında dikkat edilmesi gereken tarihler nelerdir? 

5. Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuatlar nelerdir?

6. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler yeni kanunu ne şekilde etkilemiştir?

7. Yeni TTK‟da uluslararası muhasebe standartları ve muhasebe genel ilkelerinin yansıması ne şekilde olmuştur?

 


 

 

 

 

 

 

 

 


İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın