İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergide ne zaman yürütmenin durdurulması gerekir

Vergi konusunda tarhiyat yapılmış ve konu davaya taşınmışsa, bu tutarlar, dava sonuçlanmadıkça tahsil edilemez. Bu nedenle de normalde vergi davalarında yürütmeyi durdurma otomatik/kendiliğinden olur, ayrıca mahkeme kararı gerekmez.

Ancak aşağıda örneklerini verdiğimiz ve benzeri durumlarda işleme karşı açılan dava yürütmeyi otomatik olarak durdurmaz. İşleme karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinde bulunulması ve mahkemenin de bu yönde karar vermesi gerekir.

a. Ödeme emrine karşı açılan davalar
b. İhtirazı kayıtla beyan üzerine açılan davalar
c. Yurt dışına çıkış yasağı üzerine açılan davalar
d. İhtiyati haciz/ihtiyati tahakkuk ve teminat uygulamaları ile ilgili oluşan ihtilaflar ilk etapta akla gelen ve yürütmenin yargı aşamasında otomatik durmadığı işlemlerdir.

Yürütmeyi durdurma talebi nereye yapılır?

Yukarıda saydığımız vb yürütmenin kanun gereği otomatik olarak durmadığı durumlarda, açılan davalarda, davaya bakan mahkemeden yürütmeyi durdurma talep edilir, mahkeme karar verirse yürütme durur.

a. Vergi mahkemelerinden,
b. Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda davaya bakan Danıştay dairesinden,
c. Danıştay'ın temyizen baktığı davalarda Danıştay dairesinden,
d. Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak karar verdikleri durumlarda temyizen konuya bakacak olan Danıştay vergi dava daireleri genel kurulundan,
e. Anayasa mahkemesince incelenen davalarda anayasa mahkemesinden,
f. İlk derece mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi halinde itirazen bölge idare mahkemesinden, yürütmeyi durdurma kararı vermesi talep edilebilir.

İlk ara karar

Bu talep üzerine dosyada mevcut belge ve açıklamalardan hareketle karar verilebileceği gibi bir ara kararı verilerek, idarenin savunması alındıktan sonra bu konuda karar verileceği belirtilebilir.

Yürütmeyi durdurma kararı

Yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için mahkeme iki şartın varlığını arar.

a. Açıkça kanuna aykırı bir uygulama ve
b. İşlemin uygulanmasının telafisi imkansız ve güç zararlara yol açıyor olması.

Bu iki durumun varlığına ikna olan mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verir.

Yürütmeyi durdurma konusunda verilen karara itiraz

İlk derece mahkemelerinin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına karşı bölge idare mahkemesinde itiraz edilebilir.
Danıştay'ın vereceği yürütmeyi durdurma veya durdurmama kararlarına itiraz edilemiyor.

Zeki GÜNDÜZ / Dünya

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case