İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi Lehası tastiki için son gün 31 Mayıs

Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2010 Tarihine Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir.Bu yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, her tesbit (tutanak) için 160 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 142 seri no.’lu VUK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar, vergi tarhına esas olan kazanç tutarı ile bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde TASDİK ettirip ASMAK zorundadırlar.

Vergi Usul Kanunun 272 sıra no.lu Genel Tebliğ ile aynı kanuni sürelerde mükelleflerin 3568 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşme ile bağlı bulundukları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerine ve Yeminli Mali Müşavirlerine de levha tasdik ettirebilirler.

Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonlarının bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması 143 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygun görülmüştür.

Vergi levhası asmak mecburiyetinde olanlara, bu yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, her tesbit (tutanak) için 160 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case