Vergi kaçakcılığına sıkı takip

By | 03 Şubat 2011

Türkiye’deki vergi komedisi
2010 yılında (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi vs.) tahsil edilen vergilerin toplamı 210 milyar 523 milyon lira.

Beyanname veren mükelleflerin 2010 yılında ödedikleri toplam gelir vergisi 3 milyar 526 milyon lira.

• 2010 yılındaki toplam vergi gelirleri: 210.5 milyar TL
• Beyanname verenlerin ödediği gelir vergisi: 3.5 milyar TL
3.5/210.5 = Yüzde 1.68

Beyanname veren milyonlarca gelir vergisi mükellefi; gerçek usulde gelir vergisi,basit usulde gelir vergisi ve geçici vergi olarak, Türkiye’de toplanan vergilerin sadece yüzde 1.68’ini ödemişler.

Önceki iki yıla da bakalım. Beyanname veren gelir vergisi mükellefleri;
• 2009 yılında, toplam vergilerin yüzde 1.95’i
• 2008 yılında, toplam vergilerin yüzde 1.73’ü kadar vergi ödemişler. Yani yüzde 2’si bile değil!
Al birini vur ötekine… 2007, 2006, 2005… Hepsi aynı!


3 bin 750 şirkete inceleme!
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı 2011 Performans Programı’na göre Maliye bu yıl bilgisayar programı ile tespit edilen 3 bin 750 şirketi sahte belge düzenleme riski taşıdığı için gözetim altına alıyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Performans Programı’nı açıkladı. Gelir İdaresi’ne bağlı Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri birimleri 2010’da toplam 49 mükellefi inceledi ve incelemeler sonucunda 22.8 milyar liralık gelirin beyan edilmediğini ortaya çıkardı. Programa göre 2011’de sahte belge risk analiz programı ile tespit edilen 3 bin 750 şirket gözetim altına alınıp incelenecek.

Geçen yıl aynı yöntemle 3 bin firma incelendi. Programda verilen bilgilere göre KDV iadelerinin tüm aşamalarında riskli görülen mükelleflerin tespitine yönelik olarak geliştirilen KDV İadeleri Risk Analizi Projesi ile KDV iadesi talebinde bulunan mükellefler yakından izlenerek riskli mükellefler tespit edildi. Bu kapsamda oluşturulan sahte belge risk analiz programının en önemli özelliği, halen faal olan (cari) sahte belge düzenleyicilerini ortaya çıkarabilmesi ve bu konuda caydırıcılığı en üst düzeye getirebilmesi. Bu program kullanılarak bu yıl 3 bin 750 mükellefin sahte belge düzenleme yönünden risk analizine tabi tutulması planlanıyor.

Elektronik ortamda takip
Gelir İdaresi’nin kullandığı sahte belge risk analiz programı; aylık dönemler itibarıyla faal mükelleflerin, vergisel anlamda taşıdıkları riski matematiksel olarak ortaya koyan ve detaylı risk analizlerine imkân sağlayan bir bilgisayar yazılımı. Program, risk kriterleri adı verilen kuralları ihlal eden mükellefleri, belirli bir formülasyon ile puanlıyor ve alınan puanları toplayarak her mükellefin toplam risk puanını hesaplıyor.

 

3 thoughts on “Vergi kaçakcılığına sıkı takip

 1. zuhalbah

  merhaba benim problemim inşaat ustasıyla bunlar nasıl vergiye tabi iğneadada evimizin tadilatı için götüre usulü iş alıp 11 000 tl para ödedik fatura alamıyoruz işi eksik yaptığı halde hala bizim ona borçumuz olduğunu iddia ediyor ne yapabilirim inşaat ustaları özellikle bu tarz beldelerde fayiş fiyatlar alıp son derece kötü işcilik yapıp vergi ödemiyorlar kırklareli vergi dairesine.demirköy mal müdürlüğüne şikayet ettim cevap alamadım

 2. Fatih Çolak

  İnşaat ustasının vergi mükellefi yoksa siz onun adına gider pusulası kesmeniz gerekmektedir. Bunun için %10 stopaj ödemeniz gerekmektedir. Eğer iş uzun sürecekse SSK lı içiniz olarak gösterebilirsiniz.

  gider pusulası hakkında kısaca bilgi ;

  kısaca vuk’nın 234.maddesine göre gider pusulasını kim düzenler, kimlere düzenler;
  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

  vergiden muaf esnaf kimlerdir;

  bu da gelir vergisi kanununun 9.maddesinde sayılmıştır;

  Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

  1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ;

  2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;

  3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47’nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51’inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

  4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

  5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

  6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

  7. Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;

  8. Yukarıdaki 1-7 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay’ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.

  Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.
  Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.

  Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

  Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.

 3. özgur

  ben eskı iş yerımı ıhbar ettım 5 senedır vergı levhası yok ıhbar tazmınatı almak ıcın ne yapmam gerklı

Bir cevap yazın